מיכאל לוקין זכה בפרס האנס וינר, פרס הצטיינות אוניברסיטאי על עבודת הדוקטור

פרס וינר מוענק לעבודות דוקטור מצטיינות בתחומים שונים. האנס וינר ואחותו הגיעו לשוודיה במסגרת טרנספורט הילדים בשנת 1939. הוריהם, קייט ופראנץ, נספו ב-1942 באושוויץ. מר וינר הוא ידיד אמת של ישראל ושל העם היהודי ומזה שנים רבות הוא מעניק לאוניברסיטה העברית את תמיכתו האיתנה.

מיכאל לוקין השלים את כתיבת הדיסרטציה בנושא "השיר העממי ביידיש: פואטיקה ומוסיקה" בהדרכתם של פרופ' אדוין סרוסי ופרופ' גלית חזן-רוקם. בחיבורו משרטט לוקין תמונת מסגרת לתיאור מאפייניה של השירה העממית ביידיש כפי שהיא תועדה החל בשלהי המאה הי"ט. ניתוח טיפולוגי-השוואתי של כשבעת אלפים שירים העלה כי הרפרטואר המסורתי מעוגן בחמש סוגות מרכזיות: שירים ליריים, בלדות, שירי ערש, פרפראזות על טקסטים ליטורגיים ושירים סריאליים; כמו כן תועדו שירים שמקומם על הרצף בין הסוגות השונות. הפולקלור השירי ביידיש מוצג כיצירה שהתגבשה בעת החדשה המוקדמת במרחב בין העיר לכפר ובין המורשת המערב-אשכנזית לסביבה הסלאבית.