הילה שלם בהר"ד

יחסים בין עדתיים בקרב עולים במחנות ומעברות העולים

הילה שלם בהר"ד היא תלמידת דוקטורט במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים, וכותבת את מחקרה על יחסים בין עדתיים בקרב עולים במחנות ומעברות העולים, בהדרכת ד"ר ענת הלמן ופרופ' עוזי רבהון.

הילה סיימה את לימודי התואר הראשון בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה הפתוחה, בהצטיינות, ואת לימודי התואר השני במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית, בהצטיינות. את התזה בנושא: '"ספרדים, אבל משלנו": שינויים בתודעה העדתית של יהודים-ספרדים (ספניולים) בעקבות שהותם במעברות העולים', כתבה בהדרכת פרופ' חגית לבסקי וד"ר חיים סעדון. במסגרת לימודיה זכתה במספר פרסים, ביניהם מלגת הצטיינות לזכרו של ד"ר דוד שערי, פרס מחקר בתחום מורשת יהדות המזרח ממכון יד בן צבי, ופרס הצטיינות מהרשות הלאומית לתרבות הלאדינו והפדרציה הספרדית העולמית.

בשנת 2013 יזמה את הקמת פורום הדוקטורנטים במכון ליהדות זמננו. מטרת הפורום לספק מסגרת להחלפת רעיונות, משוב, הערות ותמיכה בתחומים השונים המרכיבים את עבודתו של הדוקטורנט. הפורום פועל בתמיכת המכון ובהנחיית ראש המכון- פרופ' עוזי רבהון, ומוריו.
הילה היא עמיתת הרצל במרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל לשנת תשע"ה, וזוכת מלגת 'משגב ירושלים' – המרכז למחקר והוראה של מורשת יהדות ספרד והמזרח.

כותרת מחקרה של הילה היא '"היתוך בחום נמוך": יחסים בין עדתיים בקרב עולים במחנות ומעברות העולים'. במחקרה היא מבקשת לבחון את היחסים בין עולים יוצאי עדות שונות שנקלטו במחנות ומעברות העולים, ולהתמקד בנושא, שעד כה התבוננו בו רק מנקודת מבט של הקולטים או ממרחק הזמן, ובעקבות שינויים שחלו בחברה הישראלית. מחקרה אינו מפריד בין אשכנזים למזרחים בלבד, אלא בין קבוצות עדתיות מגוונות ומובחנות יותר. הגדרת המאפיינים הייחודיים של מחנות ומעברות העולים כמסגרת קליטת הגירה, והשוואת מאפיינים אלו עם תהליכים ומסגרות של קליטת הגירה אחרות, יאפשרו בחינה של היחסים בין העדות תוך התייחסות למבנה החברתי הייחודי שאפיין אותם. מחקר זה עשוי לתרום תרומה לתיאור של התופעה הבין-עדתית בקרב העולים פנימה, בינם לבינם, וכפי שהתרקמו בתקופה הנדונה עצמה, ולזהות תהליך היסטורי המגדיר יחסים קבוצתיים, שיתכן ונבלע בסערת העלייה ההמונית וקליטתה במדינת ישראל, ונדחק לשוליים ההיסטוריוגרפים עקב ההתמקדות ביחסים שבין קולטים ונקלטים.