יונתן שילה-דיין

היסטוריה האינטלקטואלית והפוליטית של המאה ה-20 … תהליכי ההעברה של רעיונות, מסורות, ידע תרבותי ופרקטיקות פוליטיות מארצות מרכז אירופה לארץ-ישראל…

אני תלמיד לתואר שלישי בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים. את שני תאריי הקודמים עשיתי גם כן באוניברסיטה העברית – הראשון במוסיקולוגיה ופילוסופיה, השני במרכז ללימודים גרמניים. במהלך לימודי התואר השני ביליתי שנה בברלין, שם ערכתי מחקר ארכיוני לצורך כתיבת עבודת התזה.

תחומי העניין המחקריים שלי מצויים בשדות ההיסטוריה האינטלקטואלית והפוליטית של המאה ה-20, ועיקרי בתוכם הוא מחקר תהליכי ההעברה של רעיונות, מסורות, ידע תרבותי ופרקטיקות פוליטיות מארצות מרכז אירופה לארץ-ישראל, כפועל יוצא של גלי הגירה. עבודת התזה שלי (2014): "היום ומחר, כאן ושם: ביטאון אנשי השמאל יוצאי מרכז אירופה בפלשתינה", שנכתבה בהדרכתה של פרופ' יפעת וייס, בחנה את פועלם התרבותי והפוליטי של מעגל יוצאי ארצות החוג הדובר גרמנית בפלשתינה, שראו בעצמם גולים בארץ מקלט, מתוך עיון בכתב-עת עצמאי שהפיקו אנשיו בראשית שנות הארבעים של המאה ה-20. מחקר הדוקטורט שלי, הנמצא בשלבי התגבשות, יעסוק בדמותו של פרופ' ולטר גראב, היסטוריון ישראלי שעסק, בין היתר, בחקר הלאומיות, שורשי המהפכה הצרפתית והשפעתה על האינטליגנציה הגרמנית והיעקובינים הגרמניים. בראשית שנות השבעים הקים גראב את המחלקה להיסטוריה גרמנית באוניברסיטת תל-אביב – שהיתה לגוף הראשון בקהילת המחקר הישראלית להתמודד עם ההיסטוריה הגרמנית המודרנית מנקודת מבט יהודית-ישראלית.

כיום אני משמש עוזר מחקר בפרויקט בשיתוף מכון ון-ליר, מרכז רוזנצווייג באוניברסיטה העברית ומשרד המדע הגרמני, העוסק בהיסטוריה של יחסי ישראל-גרמניה בתחום מדעי הרוח. כמו-כן אני שותף לפרויקט של מכון רוזנצווייג וארכיון הספרות הגרמנית במארבך המתמקד בשימור ומחקר של ארכיונים יהודים-גרמניים בישראל.