עדי לבני

היסטוריה וסוציולוגיה פוליטית של ישראל, היסטוריה השוואתית והיסטוריה של רעיונות.

אני דוקטורנטית בחוג לתולדות עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית. השלמתי את התואר השני שלי  (2013) במחלקה למדע המדינה, במסגרתו למדתי גם באוניברסיטת פרייבורג בגרמניה.

תחומי העניין המחקריים שלי משלבים בין היסטוריה וסוציולוגיה פוליטית של תקופת המנדט וישראל בעשוריה הראשונים, היסטוריה השוואתית ומוסדית. אני מתעניינת במיוחד באופנים בהם אתוס או אידיאולוגיה מתגלגלים לפרקטיקה ולמדיניות.

כך, תזת התואר השני שלי (שנכתבה בהנחיית פרופ' יפעת וייס וד"ר עדו נבו) עסקה במדיניות כלפי הקטגוריה של סרבנות מצפון בישראל, ובגרמניה המערבית ושוויץ של המלחמה הקרה. טענתי שיותר משהמדיניות כלפי סרבנים נבעה משיקולים בטחוניים "אובייקטיביים", היא משקפת את מקומו של הצבא בכל אחת מהן. מדיניות בהן לגיוס החובה משקל סמלי והצבא ממלא תפקידים חברתיים רחבים, ייטו שלא להכיר בסרבנות, גם אם הן יכולות להרשות לעצמם לעשות כן מבחינה בטחונית.

פרויקט נוכחי

עבודת הדוקטורט שלי (בהדרכתה של פרופ' יפעת וייס) עוסקת בפער בין אידיאולוגיה ומדיניות במוסד אחר ובתקופה אחרת: היא מתמקדת בהיסטוריה של האוניברסיטה העברית בתקופת המנדט. בעוד שמחקרים קודמים שעסקו באוניברסיטה נטו להתמקד בהיבטים האקדמיים והפנים-מוסדיים של פעילותה, מחקרי מתמקד דווקא בהשפעות ובדינמקות הלא אקדמיות שהיא ייצרה באמצעות מדיניות ופרקטיקות. להיבטים מרחביים מקום מרכזי במחקר. בהתאם, פועלה של האוניברסיטה נבחן בזיקה למרחבים שונים: המרחב העירוני הירושלמי, המרחב המזרח תיכוני, וכן מרחב ההשפעה הבריטי.

באופן רחב עוסקת עבודת הדוקטורט שלי במקומן של אוניברסיטאות בסכסוכים לאומיים ובתפקידן כסוכני התיישבות וקולוניזציה.

לצד העבודה על הדוקטורט, אני משמשת כרכזת האקדמית של הפרויקט הבינלאומי "הארכיון ההיסטורי של האוניברסיטה העברית: ידע יהודי-גרמני והעברה תרבותית, 1918-1948",  המשלב בין קטלוג שיטתי ושימור של ארכיון האוניברסיטה העברית לבין מחקר על בסיס חומרי הארכיון.

פרסומים נבחרים

“A History of Troubles: The Historical Archive of The Hebrew University of Jerusalem”, in: Elisabeth Gallas/Caroline Jessen/Anna Holzer-Kawałko/Yfaat Weiss (eds.), Contested German Jewish Cultural Property after 1945. The Sacred and the Profane (forthcoming 2018).

"Conscientious Objection and the State: Contextualizing the Israeli Case." Armed Forces & Society (2017): 0095327X17743988.‏

Raketengetrieben: Wie die post-israelische Generation um ihr Leben kämpft, Kursbuch 181 (March 2015): 117-130.

"'פקודה היא פקודה?' סרבנות מצפון בגרמניה המערבית בימי המלחמה הקרה", היה היה: במה צעירה להיסטוריה גיליון 10 (2014): 94-113.