הר ציון כמוקד קונפליקט

המקום הקדוש בישראל כמוקד של דבקות, עימות ומחלוקת

סדרת ימי עיון
בעריכת פרופ’ אלחנן ריינר

יום עיון ראשון
הר ציון כמוקד קונפליקט

יום שלישי, ה’ באדר תשע”ה, 24 בפברואר 2015, בשעות 14:00–19:30

תוכנית יום העיון:

14:00–14:15
דברי ברכה: פרופ’ אמנון רז-קרקוצקין, מכון ון ליר בירושלים; מרכז דעת המקום; המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ’ ירחמיאל כהן, מרכז דעת המקום; החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

דברי פתיחה: פרופ’ אלחנן ריינר, מרכז דעת המקום; החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב
14:15–15:45 – מושב ראשון

יו”ר: פרופ’ ירחמיאל כהן

עמי מיטב, היחידה לפיתוח ויזמות במזרח ירושלים
הר ציון: אתרים, גבולות ומוקדי מתיחות – תוכניות ומציאות

ד”ר דורון בר, מכון שכטר למדעי היהדות
בין קבר דוד למרתף השואה: תהליך הישראליזציה והייהוד של הר ציון לאחר מלחמת העצמאות

ד”ר אמנון רמון, יד יצחק בן-צבי; מכון ירושלים לחקר ישראל; החוג למדע הדתות, האוניברסיטה העברית בירושלים
סטטוס קוו? מציאות משתנה בקבר דוד ובחדר הסעודה האחרונה, 1967–2015

15:45–16:15 – הפסקת קפה

16:15–17:45 – מושב שני
יו”ר: פרופ’ אמנון רז-קרקוצקין

רב-פקד אילן ברחק, ראש לשכת שיטור קהילתי, מרחב דוד
הר ציון: הגורמים הפעילים, תמונת מצב

יסכה הרני, מומחית לנצרות, יועצת ומרצה
צליינות וצליינים בהר ציון: אפיונים ייחודיים של החוויה הנוצרית של המרחב

יוסי יינן, מורה דרך, קשת – המרכז לתיירות חינוכית בישראל ו פרופ’ אלחנן ריינר
בין מלוה דמלכא להילולת דוד המלך: אפיונים של החוויה היהודית החדשה בהר ציון

17:45–18:00 – הפסקה

18:00–19:00 – רב-שיח עם נציגי הקהילות הפעילות בהר ציון

מנחה: פרופ’ אלחנן ריינר

הרבנית יוכבד גרוסמן, מארגנת מלוה דמלכא במוצאי שבת ברחבת קבר דוד
ד”ר חגי אגמון-שניר, מנהל המרכז הבין-תרבותי לירושלים
האב פייר בטיסטָה, ראש הקסטודיה של ארץ הקודש

19:00 – דברי סיכום
פרופ’ יורם בילו, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

במכון ון ליר בירושלים, רח’ ז’בוטינסקי 43, ירושלים, טל’ 02-5605222

הכניסה חופשית
לא תתאפשר חניה בשטח המכון (חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים)
תמונות שתצולמנה במהלך האירוע תפורסמנה באתר המכון וברשתות החברתיות.