קול קורא למלגות פוסט-דוקטורט לשנת תשע”ו בנושא חקר תרבויות מקום בעולם היהודי המודרני

מרכז “דעת המקום” מכריז על קול קורא למלגות פוסט-דוקטורט לשנת תשע”ו בנושא חקר תרבויות מקום בעולם היהודי המודרני.

• המלגה מיועדת עבור חוקרים השוהים בארץ אשר הוכיחו מצוינות, עומק ומקוריות במחקרם, ואשר מחקריהם עשויים להעשיר ולהפרות את השיח האקדמי והתרבותי בנושאי תחום המחקר הנזכר.
• רשאים להגיש מועמדות מי שכבר קיבל אישור על עבודת הדוקטורט שהגיש, ושעבודתו התקבלה לא לפני 1 ביוני 2012.
• המלגות תינתנה לשלושה חוקרים נבחרים, למשך שנה אחת, בין התאריכים אחד באוקטובר 2015 ועד ל- 30 בספטמבר 2016, ותעמודנה על סך של 75,000 ₪ לכל מלגה.
• המלגות מוענקות על בסיס תחרותי וללא העדפה של תחום מסוים.

תנאי המלגה:
– המלגאים יקדישו את מרב זמנם למחקר וישתתפו בכל הכנסים והפעילויות של המרכז.
– למלגאים מותר לעבוד בעבודה נוספת בהתאם לתקנות האוניברסיטה העברית ובאישור של הנהלת מרכז “דעת המקום”.
– מלגות המרכז כפופות לתקנון המזכירות האקדמית למלגות פוסט-דוקטורט.

המעוניינים בהגשת מועמדות יעבירו את המסמכים הבאים בשלושה העתקים:

  • הצעת המחקר המתוכנן לשנת תשע”ו
  • פרק מתוך עבודת הדוקטור/מאמר שפורסם
  • שתי המלצות. (תשלחנה ישירות לכתובת המייל – anat.reches@mail.huji.ac.il)
  • קורות חיים
  • מועד אחרון להגשת הבקשות – 1 במרץ 2015 (י’ באדר, תשע”ה)
  • תשובות תינתנה בשלושה במאי 2015 (יד’ באייר, תשע”ה)

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

נתמך על ידי תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע (1798/12)

Downloads

קול קורא למלגות פוסט-דוקטורט לשנת תשע"ו בנושא חקר תרבויות מקום בעולם היהודי המודרני