עיר כטקסט ויצירת אמנות – סנט פטרסבורג במבחן הפרשני

בית הספר לאמנויות | דעת המקום | בית ספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
בשיתוף בית הספר לספרות

סמינר מ.א. (פתוח לתלמידי ב.א. שנה ג’ מצטיינים)
סמסטר ב’ תשע”ה, יום ג’, 12:30-14:00
מורי הקורס: פרופ’ אדוין סרוסי (החוג למוסיקולוגיה), ד”ר אולגה לויטן (החוג ללימודי התיאטרון), ד”ר נינה רודניק-סגל (החוג ללימודים רוסיים ומזרח אירופיים)
פרשנות המרחב העירוני כסוג של טקסט אמנותי היא מגמה מרכזית בשיח האינטלקטואלי העכשווי. הסמינר יעסוק ב”טקסט הפטרבורגי”, מושג שפותח בסמיוטיקה הרוסית על רקע רעיונות אורבאניים החל מתקופת הרנסנס וכלה בתורות התרבותיות של המאה ה-20. הביוגרפיה התרבותית של סנט פטרסבורג תעמוד במרכז הדיון אשר יפגיש את הסטודנטים עם יצירות האמנות שעיצבו ושמעצבות את פני הנוף הפטרבורגי באדריכלות, באמנות הוויזואלית, בספרות, בתיאטרון, במוסיקה ובקולנוע. תהליכים בתרבות הרוסית יידונו באמצעות הכרות עם מגמות השיח המחקרי הבינתחומי בלימודי העיר ובמפגש הישיר עם בני העיר ועם אמניה.

העיר סנט פטרסבורג הוקמה ב-1703 על ידי הצאר פטר הגדול. היא שימשה כבירת הקיסרות הרוסית בשנים 1918-1712, ועמדה במוקד אירועי המהפכה הסוציאליסטית שהתרחשה ב-1917 ושינתה את הסדר העולמי במאה העשרים. במהלך שלוש מאות השנים שחלפו מאז הקמתה, הפכה העיר לדימוי ולדמות ביצירות מופת רבות, יצרה מציאות ייחודית במינה וביטאה הן את התמודדותה של האמנות עם ההיסטוריה הממשית והן מפגשים פוריים בין האמנויות השונות. הפרשנות של המרחב העירוני כסוג של טקסט אמנותי היא מגמה מרכזית בשיח האינטלקטואלי העכשווי. הסמינר יעסוק ב”טקסט הפטרבורגי,” מושג שפותח בסמיוטיקה הרוסית על רקע רעיונות אורבאניים החל מתקופת הרנסנס וכלה בתורות התרבותיות של המאה ה-20. ה”ביוגרפיה התרבותית” של סנט פטרסבורג תעמוד במרכז הדיון, אשר יפגיש את הסטודנטים באופן בלתי אמצעי עם יצירות האמנות שעיצבו ושמעצבות את פני הנוף הפטרבורגי באדריכלות, באמנות, בספרות, בתיאטרון, בקולנוע ובמוסיקה. הסמינר יכלול מפגש עם יצירות מופת ועם תהליכים אמנותיים בתרבות הרוסית באמצעות לימוד העיר, הכרות עם מגמות השיח המחקרי הבינתחומי בלימודי העיר ומפגש ישיר עם בני העיר ואמניה.

* הקורס כולל סיור לימודי בן שבעה ימים לסנט פטרסבורג שיתקיים ביוני 2015.
** מספר המקומות בסמינר מוגבל והקבלה היא על בסיס הצטיינות. לסטודנטים המשתתפים בסמינר תוענק מלגה.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לד”ר אולגה לויטן levitanolga6@gmail.com או לד”ר נינה סגל-רודניק ninarudnuk@gmail.com.