"דעת המקום" – המרכז לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי בעידן המודרני

 (מיסודה של תכנית מרכזי המצוינות I-CORE*)

"דעת המקום" הוא מיזם מקיף ורב-גוני, המאגד חוקרים מקשת רחבה של תחומי התמחות ועניין ומתייחס להיבטים שונים בתרבות ובאפיקי היצירה היהודית לאורך ההיסטוריה עד ימינוגיאוגרפיה תרבותית, כפי שאנו רואים אותה, היא אמצעי ל"מיפוי" מסורות יצירה שונות בזירות התרחשותן, תוך בחינת האופן שבו היכו שורש במקום זה או אחר, או לחלופין, כיצד נעקרו משורשיהן, הועברו לסביבה אחרת ושינו פניהן.

אנו מתייחסים לרבדיו הרבים של המונח "מקום" בתפיסה האנושית ובזיכרון הקולקטיבי של הקהילה, ונותנים את הדעת על כפל המשמעות של המילה "מקום" בשפה העברית, אשר לצד מובנה הארצי והגשמי (location) מרמזת גם על האלוהי והעל-טבעי.

שילוב היבטים גיאוגרפיים במחקר מדעי הרוח בכוחו להפרות ולהעשיר גם את שדה חקר היהדות. בד בבד יכולה נקודת מבטנו שלנו להעשיר את שדה השיח במדעי הרוח. מושג ה"מקום" הוא עוגן המיזם שלנו, והוא המספק מסגרת מחקרית מובנית וממשית לשאלת המפתח: כיצד מציאות מקום מסוים משפיעה על התנהגות, על מודעות, על אמונה ועל יצירתיות.

*Israeli Centers of Research