מטרות המחקר

"דעת המקום"– מרכז לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי בעידן המודרני, מקבץ יחדיו חוקרים מתחומי מחקר מגוונים ומומחים לאזורים שונים, ובכך שואף להוות ציון דרך בחקר התרבות היהודית. קשת תחומי העניין הרחבה של קבוצת החוקרים שלנו כוללת מוזיקולוגיה, היסטוריה, ספרות, לימודי תרבות, לימודי תקשורת, דיני הלכה, מחשבת ישראל, תיאולוגיה, היסטוריה של האמנות, תרבות צריכה ותרבות פופולארית, התמחות בתרבות צרפתית, ספרדית, אנגלית, גרמנית, עברית יידית וערבית, וגישה השוואתית לתרבויות הנחשבות "מערביות" ו"מזרחיות". חברי קבוצת הליבה שלנו מקיימים זה שנים קשרים ענפים עם מוסדות אקדמיים ומוסדות תרבות בחו"ל ובישראל, וביססו את מעמדנו כמוקד משיכה לשיתופי פעולה.

בשל רוחב היריעה של המונח "תרבות", אנו שואפים להקים מאגר מידע חי ועדכני על תרבות יהודית בעידן המודרני, תוך הישענות על נקודת המוצא שלנו: "המקום". ההתמקדות ב"מקום" מחייבת אמנם התייחסות למגוון שיקולים מתחומים שונים – תיאולוגיים, בלשניים, סמיוטיים, אמנותיים וסוציו-דמוגרפיים –  אך מושג ה"מקום" הוא גם עוגן המיזם שלנו, והוא המספק לו מסגרת מחקרית מובנית וממשית לשאלת המפתח: כיצד מציאות מקום מסוים משפיעה על התנהגות, על מודעות, על אמונה ועל יצירתיות.