תרומתו העתידית של המיזם

אנו צופים כי חמש שנות מחקר בין-תחומי מרוכז ומעמיק על תרבות יהודית בעידן המודרני, יביאו לסינרגיה מחודשת בין תחומי המחקר השונים בנושא יהדות ותוצרי התרבות שלה, תחומים המתנהלים כיום בתפזורת ומנותקים זה מזה. התמקדותנו ב"מקום" (location) מאפשרת נקודת מבט חדשה על משפט ושפה, על מסורת וחילוניות, על הקשר בין ביטויי תרבות של קהילות סמוכות ועל חשיבותם הסמלית של מקומות מסוימים.

אנו שואפים למשוך דור חדש של סטודנטים ואנשי מחקר, מישראל ומחו"ל, למעורבות פורה בשדה המחקר של לימודי התרבות היהודית. בכוונתנו לספק מלגות לתלמידים נבחרים לשם מסעות מחקר ופיתוח כישורי שפה (אנו שמים דגש על כך לנוכח הצמצום הניכר בלימודי השפה באוניברסיטאות, ובהתאם להערכתנו כי חיזוק פן מרכזי זה במחקר הבין-תרבותי יתרום רבות למחקר בישראל). חברי הקבוצה שלנו יפרסמו את ממצאיהם בכתבי העת המתאימים ובמונוגרפיות. כמו כן, נפרסם לפחות אסופה אחת של מאמרי מחקר אשר תציג את הפרשנות החדשנית שיניבו חמש שנות מחקר משותף.