על אודות איי-קור (I-CORE) – תכנית מרכזי המצוינות בישראל

איי-קור –  תכנית מרכזי המצוינות בישראל –  היא יוזמה של הוועדה לתכנון ולתקצוב ושל ממשלת ישראל, כחלק מתכנית הרפורמה בהשכלה הגבוהה בישראל. במסגרת התכנית מוקמים בהדרגה מרכזים מתקדמים למחקר המתמחים במגוון רחב של תחומים. חזון תכנית מרכזי המצוינות הוא חיזוק תשתית המחקר האקדמי בישראל וביסוס מעמדו בקרב חוקרים מובילים בישראל ומחוצה לה. תכנית איי-קור אושרה ע"י ממשלת ישראל ואומצה ע"י המועצה להשכלה גבוהה במארס 2010. התכנית מנוהלת במשותף ע"י הוועדה לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע.

ועדת ההיגוי של איי-קור אחראית על גיבוש ואישור עקרונות התכנית, על דרכי פעולתה, על בחירת נושאי המחקר, על סקירת הדו"חות של ועדות ההערכה, ועל ההכרזה על הקבוצות שנבחרו להקמת מרכזי המצוינות. הוועדה המדעית המייעצת הבינלאומית לליווי תכנית מרכזי המצוינות מייעצת לוועדת ההיגוי בנושאים שונים, מספקת נקודת מבט חיצונית, ומסייעת לקרן הלאומית למדע בניהול תהליך ההערכה והבחירה.

כל "מרכז מצוינות" מהווה התאגדות של חוקרים מן השורה הראשונה בתחום מחקרי מוגדר, החברים בסגל האקדמי במוסדות שונים להשכלה גבוהה, במטרה לקדם מחקר חדשני ופורץ דרך באותו תחום. מרכז המצוינות משמש עוגן לתשתית מחקר משותפת ולקבוצות מחקר באותו תחום, ומאפשר ניצול מיטבי של הפוטנציאל המדעי בישראל.

מלבד האפשרות להשתמש בתשתיות מחקר מתקדמות במסגרת איי-קור, לרשות חברי המרכז עומד תקציב נכבד לשם פעילויות המרכז, כולל פעילויות בינלאומיות, מלגות לתלמידי מחקר ועמיתי מחקר פוסט-דוקטורנטים, שימוש בציוד ובחומרים, צוות טכני וכדומה. פרט לחברי איי-קור הבאים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מצטרפים לכל מרכז במהלך שלוש השנים הראשונות לפעילותו גם חוקרים חדשים מצטיינים. החוקרים החדשים נקלטים במוסדות שונים להשכלה גבוהה, וזוכים למענקי מחקר ורכישת ציוד למשך חמש שנים.

על מנת לעודד שיתוף פעולה בין החוקרים בכל מרכז המגיעים ממוסדות אקדמיים שונים, התכנית מעודדת הנחיה משותפת של תלמידי המחקר ע"י חברי המרכז, ללא קשר למוסד האקדמי אליו הם שייכים. כמו כן, מסיעת התכנית לחברי איי-קור בארגון סדנאות ותכניות ייחודיות להוראה מתקדמת, גם לקראת תארים בעלי פוטנציאל בינלאומי, בפיתוח שיתופי פעולה עם התעשייה, ובתרומה לקהילה ע"י קיום הרצאות הפונות לציבור הרחב ופיתוח תכניות לבתי הספר.

נושאי המחקר למרכזי המצוינות נבחרים בקפידה בתהליך יסודי ומדוקדק ובהתייעצות עם חברי הקהילה האקדמית בישראל, כך שישקפו את סדר העדיפויות ותחומי העניין המדעי של חוקרים בישראל. מבין מספר גדול של נושאי מחקר המוגשים ע"י החוקרים, בוחרים צוותים ייעודיים רשימה מצומצמת, ועם הכרזתה מוזמנים קבוצות חוקרים להציע לאיי-קור הצעות מחקר משלהם בנושאים אלו.

תהליך הסינון וההערכה של הצעות המחקר נעשה ע"י הקרן הלאומית למדע באמצעות ועדות הערכה הבוחנות אותן על בסיס תחרותי. התהליך מתבצע בשני שלבים: תחילה נבחנות הצעות ראשוניות, והנבחרות מביניהן מוגשות במתכונת מפורטת ומלאה לקראת שלב הסינון השני.

הגל הראשון של מרכזי המצוינות החל לפעול באוקטובר 2011. הגל השני, המונה 12 מרכזים, החל לפעול במאי 2013. מרכזי המצוינות החדשים מקיפים קשת רחבה של נושאים ממגוון תחומים – מדעי החיים, מדעים מדוייקים, הנדסה, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח, חינוך ומשפטים.

מטרות התכנית:

  • חיזוק המחקר המדעי בישראל וביסוס מעמדה של ישראל בעולם כמובילה בתחום
  • השבת חוקרים מן השורה הראשונה לישראל, כאמצעי עיקרי לחיזוק יכולות המחקר של המוסדות להשכלה גבוהה והסגל האקדמי בהם
  • בניית מסה קריטית וחיזוק היתרון היחסי של מוסדות אקדמיים בתחומים נבחרים
  • שיפור תשתיות המחקר באוניברסיטאות ושדרוגן
  • עידוד חדשנות אקדמית, לרבות אינטגרציה בין שדות מחקר שונים (מחקרים בין-תחומיים)
  • טיפוח תכניות הדרכה והכשרה מתקדמות בתחומים נבחרים
  • עידוד שיתוף פעולה בין מוסדות להשכלה גבוהה, הן אוניברסיטאות והן מכללות
  • ביסוס המחקר המדעי בישראל בתחומים בעלי חשיבות מערכתית ולאומית
  • קידום שיתוף פעולה עם חוקרים מובילים ממוסדות ברחבי העולם