מירון למי היא שייכת ? – תיעוד של יום העיון במכון ון ליר