מירון | תפילת יום כיפור קטן | ערב ראש חודש אלול תשע"ד | הצלם: ד"ר יוסי חיות