קב ונקי תחייתה של אמנות הספר העברי ברפובליקת ויימאר מאת גיל וייסבלאי