יהדות צפון אפריקה – תיעוד בעל פה באופן מחקרי

יהדות צפון אפריקה – תיעוד בעל פה כאופק מחקרי
14 בנובמבר 2017, בניין רבין, חדר 3001, קמפוס הר הצופים

9:45 התכנסות
10:00 – 10:15 ברכות
פרופ' דני בלטמן – ראש המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית
ד"ר שרון ליבנה – המדור לתעוד בע"פ, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית
מר דוד גדג' – אוניברסיטת תל אביב
10:15 – 11:30 מושב ראשון
יו"ר: פרופ' יוסף שטרית
ד"ר עמוס נוי (האוניברסיטה העברית/דעת המקום):
מסיחים על-פי תומם: היבטים תאורטיים של תיעוד בעל פה
פרופ' יהודית הנשקה (אוניברסיטת חיפה):
השפעת הערבית היהודית על העברית בת זמננו – תיעוד וניתוח

11:30 – 12:00 – הפסקת קפה

12:00 – 13:15 מושב שני
יו"ר: פרופ' יורם בילו
פרופ' אסתר שלי-נוימן (האוניברסיטה העברית):
בין סיפור לתיעוד: פרקטיקות להבניית עבר
מר תום פוגל (האוניברסיטה העברית):
ארכיון גויטיין – תיעוד בעל פה של יהודי תימן אז והיום

13:15 – 14:15 הפסקת צהריים

14:15 – 15:45 שולחן עגול: עבר ועתיד בשימוש בתיעוד בעל פה
יו"ר: מר דוד גדג' (אוניברסיטת תל אביב)
בהשתתפות: פרופ' יוסף שטרית (אוניברסיטת חיפה), פרופ' יורם בילו (האוניברסיטה העברית), גב' הילה בהר"ד (האוניברסיטה העברית/דעת המקום), ד"ר נינה פינטו-אבקסיס (אוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה הפתוחה)

הורדות