לשכון בתוך מילה: הרהורים על זהות מזרחית בעריכת קציעה עלון

לשכון בתוך מילה פורש מנעד רחב של טקסטים העוסקים כולם בזהות מזרחית.

עורכת: קציעה עלון.

בהוצאת גמא, 2015.

 

* בעטיפה: ליאור גריידי, ללא כותרת (מטפחות ראש), 2014