מפות: ייצוגים פיזיים, וירטואליים ומדומיינים של מקום באמנות

המפגשים יתנהלו בימי ג' בין השעות 20:00-18:30 בסמסטר ב' (תשע"ד) בקמפוס הר הצופים ומחוצה לו ויכללו מספר סיורים בימי ו' בבוקר.

הקרטוגרפיה הוא שדה מחקר ופרקטיקה שממפה את הקשרים בין מקום לבין זהות. היא מבוססת על הרעיון שהמציאות ניתנת לקידוד כמערכת סמלים המבהירה, בונה ומשדרת מרחבים. הסמינר הזה, המתקיים במסגרת קבוצת מחקר של בית הספר לאמנויות העוסקת בממשקים בין אמנויות, טכנולוגיות, מדיה ומדע, יתמקד באסטרטגיות האמנותיות המתמודדות עם היחסים הנרקמים בין גיאוגרפיה לבין מערכות ייצוג, כגון שפה, היסטוריה, פרספקטיבה, בימוי, סאונד ושקיפות. האמנות הישראלית והיהודית תשמש כמקרה בוחן לדיון במשמעויות התיאורטיות והיישומיות של מכלול היחסים בין האמנויות לקרטוגרפיה. הקורס יתנהל כקבוצת לימוד בהשתתפות אמנים אורחים מהשורה הראשונה וכן מרצים אורחים. מצופה מהתלמידים מעורבות גבוהה גם ביצרת התכנים.

הסמינר מתקיים במסגרת המרכז "דעת המקום" לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי המודרני מייסוד אייקור ובית הספר לאמנויות. הוא פתוח לתלמידים מצטיינים עם ציון ממוצע של 85 לפחות.

פרטים נוספים בבמזכירות בית הספר לאמנויות, טלפון: 02-5883872.

 נתמך ע"י תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע (1798/12).

Poster of Maps seminar