מראה כהן: על החזותי והאתי בהיסטוריה – יום עיון לכבוד פרופ' ירחמיאל (ריצ'י) כהן לרגל פרישתו לגמלאות

יום ה' 17 בדצמבר 2015, ה' בטבת תשע"ו. 

חדר 530 בניין מנדל החדש, הר הצופים.

הורדות

תוכנית יום העיון