מרחבים, מקומות, ערים ו"מרחביות" -הכנס הבינלאומי של החברה לחקר וולטר בנימין

הכנס יתקיים בדצמבר 2015 בין ראשון עד רביעי ה-13 עד ה-16;

בין ה-13 וה-14 באוניברסיטת תל אביב,

ובין ה-15 וה-16 באוניברסיטה העברית בהר הצופים.

הורדות

תוכנית הכנס תוכנית מפורטת של ההרצאות