פדגוגיה של הפרדה: חינוך עברי וחינוך ערבי בתקופת המנדט

סדנת מחקר

ימים רביעי-חמישי, 23-22 ביוני 2016, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

בניין רבין, חדר 2001, קמפוס הר-הצופים

 “The existing Arab and Jewish school systems are defiantly widening and will continue to widen the gulf between the [Jewish and Arab] races.”

(The Peel Commission Report, 1937)

ימי המנדט הבריטי בארץ היו ימי התגבשותן של שתי קהילות לאומיות בפלשתינה (א"י): היהודית והערבית. שתי מערכות החינוך, העברית והערבית, היוו את סוכן החִברות המרכזי לעיצוב זהותן הלאומית והתרבותית של שתי הקהילות. מערכות החינוך הללו היו נפרדות כמעט לחלוטין, לא רק מהבחינה הפיזית, אלא גם זו התפיסתית. מסגרת הדיון ושאלת המחקר שבלב סדנה זו היא ההפרדה, מאפייניה והשלכותיה. סדנת המחקר תתמקד באופן בו מערכת היחסים בין שתי הקהילות הלאומיות השתקפה בחשיבה הפדגוגית הערבית והעברית. החוקרות והחוקרים שבסדנה יעמדו על מספר שאלות, בין היתר כיצד כתבו עצמם העימותים והחזונות הסותרים לגבי עתידה של הארץ לתוך תכנית הלימודים? כיצד תרמו מערכות החינוך הנפרדות וסוגי הידע שהפיצו, להפרדה בין שתי הקהילות? מה היו קווי המתאר האידיאולוגיים, הפוליטיים והפיזיים של ההפרדה הזו? ומה היו החלופות או המסגרות שאתגרו את ההפרדה ושעודדו או יישמו הלכה למעשה חינוך יהודי-ערבי משותף.

לתוכנית הכנס לחץ על הלינק או ראה בתחתית העמוד.

 

יום רביעי, 22.6.2016

17:30 קבלת פנים

18:00 מושב פתיחה

ברכות: פרופ' יפעת וייס, האוניברסיטה העברית בירושלים

יו"ר ומגיב: ד"ר יוני פורס, אוניברסיטת תל אביב

 

Prof. Jonathan Gribetz, Princeton University

Defining Neighbors in Palestine-Israel: Before and After the Mandate

 

יום חמישי, 23.6.2016

9:00 התכנסות

11:00-9:30 יחסי שכנים: מבט כללי על פלשתינה (א"י)

יו"ר ומגיב: פרופ' הלל כהן, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מנחם קליין, אוניברסיטת בר-אילן

ילידים, מהגרים ושלטון קולוניאלי: הערים המעורבות כצומת של זהויות

אליה אתקין, אוניברסיטת תל אביב

שכנים ושְכֵנוּת בסְפר העירוני

פרופ' מחמוד יזבק, אוניברסיטת חיפה

קרובים רחוקים – ערבים ויהודים בערים מעורבות

11:00 הפסקת קפה

13:00-11:30 פדגוגיה ולאומיות: מערכות החינוך הערבית והיהודית בפלשתינה (א"י)

יו"ר: ד"ר גיש עמית, בית ספר ביאליק-רוגוזין, תל אביב

ד"ר איתמר רדאי, אוניברסיטת תל אביב

ח'ליל אל-סכאכיני והחינוך ללאומיות ערבית פלסטינית בתקופת המנדט

מרים סמט, ‏האוניברסיטה העברית בירושלים

פדגוגיה עמלנית: בין תיאוריה לפרקטיקה בחינוך העברי החדש ביישוב

ד"ר חנן חריף, האוניברסיטה העברית בירושלים

משנתו החינוכית של שלמה דב גויטיין ואתגר ההשתלבות במזרח

13:00 הפסקת צהריים

16:00-14:30 הקניית הערבית במערכת החינוך העברית בפלשתינה (א"י)

יו"ר: ד"ר ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד״ר יונתן מנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים

משלוש יוצא אחד? שלוש גישות בהוראת הערבית בבית הספר העברי בשנים 1948-1920

אביב דרעי, אוניברסיטת ניו-יורק

מאבקי כוח ועימותים על ייצור ידע מזרחני והנחלתו בממסד הציוני בשנות ה-40'

עמית לוי, האוניברסיטה העברית בירושלים

בין שפת התנ"ך לשפה חיה: תפישת לימודי הערבית של מאיר (מרטין) פלסנר

16:00 הפסקת קפה

18:00-16:30 הכשרה והסברה: המנדט הבריטי בין הניצים

יו"ר: פרופ' עמי איילון, אוניברסיטת תל אביב

וואליד עבד אלגוואד, אוניברסיטת לייפציג

Educating Teachers: The British Mandate and the Evolution of the Arab Education System in Egypt and Palestine

ד״ר יוני פורס, אוניברסיטת תל אביב

נשאירם בין הקווים – מחנכים ערבים ויהודים נוכח ההפרדה בחינוך במנדט  

ד"ר בעז לב טוב, המכללה האקדמית בית ברל

קול ירושלים ואלקודס: מקרה הבוחן של הרדיו המנדטורי וניסיונותיו לחנך יהודים ופלסטינים

 

הורדות

תכנייה