פרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום לפרופ' חביבה פדיה

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מתכבדת להזמינכם
לטקס הענקת

פרס
בחקר
הקבלה
על שם גרשם שלום

ביום רביעי ו' באדר תשע"ח
21 בפברואר 2018 , בשעה 16:30
בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין
רחוב ז'בוטינסקי 43 , ירושלים

ההתכנסות בשעה 16:00

ברכות
פרופ' נילי כהן
נשיאת האקדמיה

הצגת כלת הפרס
פרופ' יוסף קפלן
יו"ר החטיבה למדעי הרוח

הרצאת כלת הפרס
פרופ' חביבה פדיה
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

מסעות ה"חָכְמָה" בתולדות
המיסטיקה היהודית: מיפוי ספרותי,
היסטורי ופנומנולוגי

 אנא אשרו את השתתפותכם אצל הגב' כוכי מימרן

02–5676240
cochi@academy.ac.il
חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה

האירוע מצולם

הורדות

הזמנה