קשורים: הסיפור של בני הארץ מאת פרופ' מנחם קליין

יום ראשון, ה-10.4.2016, בשעה 16:00 בבניין מנדל, חדר 530, קמפוס הר-הצופים.

מרכז דעת המקום בשיתוף עם בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח עורך ערב לכבוד השקת סיפרו של פרופ' מנחם קליין קשורים: הסיפור של בני הארץ.
הספר מחייה את הזהות המשותפת, הרב-ממדית והמכילה של יהודים וערבים בני המקום במחצית הראשונה של המאה ה-20, מתאר את ריסוקה ב-1948 ובנייתה מחדש כעליונות ישראלית לאחר מכן ובעקבות המלחמה ב-1967. דרך התבוננות בשלוש ערים (ירושלים, יפו וחברון) מאז סוף המאה ה-19, הספר מציע התבוננות אנושית ומקורית על סוגיה מרכזית בחיי מדינת ישראל היום.

 בהשתתפות:
פרופ' ירחמיאל (ריצ'י) כהן, מנהל אקדמי מרכז דעת המקום, האוניברסיטה העברית.
מירון בנבנישתי, לשעבר סגנו ועוזרו של טדי קולק, היסטוריון ופובליציסט.
פרופ' נעמי חזן, האוניברסיטה העברית, דיקנית ביה"ס לממשל וחברה במכללה האקדמית של תל אביב-יפו.
פרופ' מנחם קליין, אוניברסיטת בר-אילן.

הציבור הרחב מוזמן

הורדות

פוסטר ערב ההשקה