רכוש תרבותי יהודי באירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה

19 במרץ 2014

רצח העם שבוצע נגד יהודי אירופה בידי הנאצים, שכלל ביזה וגזילה, העלתה בעידן שלאחר המלחמה את התופעה הסבוכה של פיצוי בכלל, ושל פיצוי תרבותי בפרט.

רכוש שהפך לחסר-יורשים בעקבות הרצח ההמוני פוזר ברחבי אירופה. גורלו ועתידו העסיק חוקרים יהודים מ-1943 ואילך, יחד עם המודעות הגוברת של חורבן יהדות אירופה. איסופו והפצתו מחדש של הרכוש לאחר 1945 הינם נושא הליבה של ויכוחים משפטיים וציבוריים, כמו גם של מחקר היסטורי. בהתבסס על ממצאים ארכיוניים ופרסומים מחקריים שיצאו לאור לאחרונה, הכינוס הבינלאומי שבהכנה תבחן את מגוון היוזמות שנערכו במחצית השנייה של שנות ה-40 של המאה העשרים על מנת להציל ולהחזיר יצירות תרבותיות לארגוני ירושה יהודיים באנגליה, בארצות הברית ובארץ-ישראל. הכינוס ישאף לספק קונטקסט לוויכוחים הציבוריים בנות-זמננו אודות בעלות והלגיטימציה שלה אשר בעצמן מהוות את הרקע לשיח היסטורי, משפטי וסמנטי.     [גם באנגלית משפט אחרון זה לא מנוסח משהו…סליחה….]

הסדנה תיערך באוניברסיטה העברית בירושלים ב-19 במארס/מרץ 2014, ומסתייעת בהכוונתן של מרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצוויג לחקר הספרות ותולדות התרבות היהודית-גרמנית באוניברסיטה העברית ומכון אברהם הרמן ליהדות זמננו.

הוועדה האקדמית: פרופ' דן דינר, פרופ' עוזי רבהון, פרופ' יפעת וייס.