שלום עליכם 1916- 2016: כתיבת המקום

קול קורא להצעות להרצאות לכנס בינלאומי

בירושלים ובתל אביב, 16- 18 במאי 2016

'דעת המקום' – המרכז לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי המודרני, מיסודה של תכנית המצוינות I-CORE, בשיתוף עם התכנית ללימודי יידיש באוניברסיטה העברית בירושלים; מכון גולדרייך ליידיש שפתה ותרבותה באוניברסיטת תל אביב; המרכז ללימודי יידיש ע"ש רנה קוסטה באוניברסיטת בר-אילן ובית שלום עליכם בתל אביב שמחים להזמינכם לקחת חלק בכנס אקדמי בין-תחומי לציון מאה שנה למותו של סופר יידיש החשוב שלום עליכם.

שלום עליכם מוכר לכל כגדולי סופריה של ספרות יידיש החדשה. השפעתו הישירה והעקיפה, הרחבה והמתמשכת ניכרת בתחומים מגוונים של התרבות היהודית המודרנית. יצירתו מהלכת על הקו הדק שבין חמלה ואירוניה, בעודה מתארת היבטים שונים של תהליכי השינוי שעברה הקהילה היהודית המסורתית בהופכה לחלק מן החברה המודרנית.

אנו, חברי מיזם המחקר 'דעת המקום' מתייחסים להיבטים שונים בתרבות ובאפיקי היצירה היהודית לאורך ההיסטוריה. אנו מתייחסים לרבדיו הרבים של המונח 'מקום' בתפיסה האנושית ובזיכרון הקולקטיבי של הקהילה, ונותנים את הדעת על כפל המשמעות של המילה 'מקום' בשפה העברית, אשר לצד מובנה הארצי והגשמי (location) מרמזת גם על הרוחני, הנשגב. אנו מאמינים כי שילוב היבטים מן הגיאוגרפיה התרבותית במחקר מדעי הרוח בכוחו להפרות ולהעשיר את שדה חקר היהדות וכי נקודת מבטנו יכולה להעשיר בתורה גם את שדה השיח במדעי הרוח.

הכנס יתרכז לפיכך ב'מקומות' ממשיים וסמליים ביצירותיו של שלום עליכם ובתנועה לעבר המודרנה המתוארת באמצעותם. בין הנושאים אשר יידונו בכנס:

  • עיר / עיירה/ כפר ודימויים ביצירתו של שלום עליכם;
  • מזרח אירופה/ אמריקה/ ארץ ישראל;
  • הגירה ונדודים כמוטיב בעבודתו;
  • מרחבים מדומיינים/ ערים מדומיינות;
  • תחנות מעבר ומקומות סף (מעברי גבול, תחנות רכבת, דרכים);
  • הבית, העיתון, התיאטרון והקולנוע כתחנות בחייו של שלום עליכם;
  • הבית, העיתון, התיאטרון והקולנוע כאתרי ביצוע של יצירות שלום עליכם;
  • מקומו של שלום עליכם בין סופרי דורו;
  • פוליטיקה, אידיאולוגיה, שינוי והמהפכה של 'המקום'.

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים מתחומי דעת שונים וכן גם תלמידי מחקר הנמצאים בשלבים מתקדמים של כתיבת מחקרם, להגיש הצעות להרצאות (בנות 20 דקות) ו/או למושבים. הרצאות יינתנו בשפות עברית, אנגלית ויידיש. על ההצעות לתאר את הקשר לנושא הכנס בהיקף של 300 מילה. את ההצעות, מלוות בקורות חיים קצרים, נא לשלוח לכתובת המייל: sholemaleichem2016conference@gmail.com עד לתאריך ה- 1 ליוני 2015.

למרצים המגיעים מחו"ל, שאינם זכאים לתמיכה ממוסדות הבית שלהם, תינתן תמיכה בהוצאות הנסיעה והלינה במהלך ימי הכנס (שלושה לילות). עדיפות תינתן לחוקרים צעירים.

הועדה המארגנת: פרופ' ישראל ברטל; פרופ' ג'רמי דאובר; פרופ' חנה וירט-נשר; פרופ' חוה טורניאנסקי; פרופ' נתן כהן; פרופ' אלי לדרהנדלר; פרופ' אברהם נוברשטרן; פרופ' דוד רוסקיס.

בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם מתאמת הפרויקט, דר' גלי דרוקר בר-עם במייל: gali.druckerbar@mail.huji.ac.il

*התמונה באדיבות בית שלום עליכם.

הורדות

להורדת הקול קורא ביידיש