הוראת שעה: האוניברסיטה העברית, המלומדים היהודים והפּרֵדה מאירופה

התערוכה מסכמת את פרויקט השימור והקטלוג של ארכיון האוניברסיטה העברית (1918-1948) ומבוססת על חומרים מהארכיון שלא נחשפו עד כה לקהל הרחב. במרכזה שבעה מלומדים שהחלו את דרכם המקצועית בגרמניה והשתלבו באוניברסיטה העברית בשנותיה הראשונות: גוטהולד וייל, גרשום שלום,   דוד ורנר סנטור, ריכרד קבנר, לודוויג שטראוס, לאה גולדברג ומרטין בובר. חלקם הגיעו לארץ כציונים  כבר בשנות העשרים של המאה שעברה, ואילו אחרים הגיעו לאחר שפוטרו ממשרותיהם בגרמניה בעקבות עליית הנאצים לשלטון.

ב"שולחן הסטודנטים" בתערוכה ניתן לעיין בתשעה תיקי מועמדים, המייצגים רבבות פניות של צעירות וצעירים יהודים ממרכז אירופה וממזרחהּ, אשר ביקשו להתקבל לאוניברסיטה ולזכות ברישיון עלייה שיחלצם מאירופה. משני המעגלים הללו – של המלומדים מחד גיסא ושל הסטודנטים מאידך גיסא – עולה דמותה של האוניברסיטה בשנות המנדט הבריטי, על הקונפליקטים והאתגרים שליוו את הקמתה והתפתחותה.

אוצרות: עדה ורדי ועדי לבני | ניהול מדעי: פרופ' יפעת וייס.

מחקר וכתיבה:  תום אשד, ד"ר לינה ברוך, אנה הולצר-קוואלקו, עדה ורדי, ד"ר גדעון טיקוצקי, עדי לבני, יעל לוי, עמית לוי, ד"ר אנריקו לוקה, ליאור רשטי, בלהה שילה, יונתן שילה-דיין.

 

התערוכה בנדיבות קרן גרדה הנקל, ארכיון הספרות הגרמנית במרבאך, מרכז רוזנצוויג באוניברסיטה העברית, מכון דובנוב בלייפציג ומרכז דעת המקום (I-CORE).

 

צילום האירוע: בן ציון שריף, הספריה הלאומית