יהודים ומוסלמים בתימן 1950 – 1962 מאת מנשה ענזי

כ -2000 יהודים נשארו בתימן לאחר העלייה הגדולה לישראל, שהתרחשה בשנים 1948 עד 1950. יהודים אלו חיו בקהילות קטנות והמשיכו לשמור על אורח החיים הדתי. בעשור הבא, רבים מהם עלו לישראל בסיוע הסוכנות היהודית והג'וינט. קוטנה של הקהילה ופיזורה באזורים בעלי רוב מוסלמי קירבו בין היהודים למוסלמים. בהמשך, כעשרה אחוזים מכלל היהודים בחרו להתאסלם, רבים מהם בקבוצות. בכעשרים מקרים, הבעלים בחרו להתאסלם ונשותיהם היגרו לישראל כדי לשמור על יהדותן. חלק מן המתאסלמים סרב להעניק גט לנשים, שכן על פי ההלכה המוסלמית תהליך המרת הדת הוא מספיק כדי לסיים את הקשר הזוגי. כתוצאה מכך הנשים הפכו לעגונות, כלומר נקלעו למצב שבו בני זוג כבר לא חיים יחד, אך באופן רשמי-הלכתי הם עדיין נשואים זה לזה, והנשים אינן יכולות להינשא מחדש. המאמר עוקב אחר המאמצים שנעשו כדי לשחרר את העגונות, ומראה כי חכמים יהודים ומוסלמים הצליחו למצוא פתרונות שונים לבעיית העגונות ולגשר על הפער בין שתי הדתות.

הורדות

מאמר באנגלית