איסוף שברי הגולה: חקר הפולקלור הציוני לנוכח השואה

איסוף שברי הגולה: חקר הפולקלור הציוני לנוכח השואה

(הוצאת מאגנס)

משתתפים:

ד"ר עמוס נוי (יו"ר)

פרופ' גלית חזן-רוקם

פרופ' אדוין סרוסי

ד"ר רותי אבליוביץ'

מגיב: ד"ר דני שרירא

המפגש יתקיים ביום רביעי 19.12.2018, יא' בטבת תשע"ט בשעה 18:30

כיבוד קל בשעה 18:00

בניין רבין, חדר 2001, קמפוס הר הצופים

 

תרבות עממית מזוהה על פי רוב עם המשכיות. כיצד ניתן לעסוק בה במציאות של שבר וחורבן, המציאות שעמה התמודדו חוקרי הפולקלור הציוניים לנוכח השואה? עם הידיעות הראשונות על החורבן באירופה, התאגדו רבים מהם בתל אביב, והקימו את החברה לידע עם; במקביל הוקם בירושלים המכון לפולקלור יהודי. שני הארגונים המתחרים התמודדו באופנים שונים עם שברי החיים בגולה, וביקשו לייצר מתוכם משמעות חדשה.

הספר בוחן את הפולקלוריסטיקה הציונית בשעה גורלית זו, מזווית שרואה במציאות השבורה יסוד עקרוני למחקר על תרבות בכלל, תוך שילוב גישות מחקר הפולקלור וחקר מדעים וטכנולוגיה. הספר מערער על ההבחנה בין ידע מחקרי אינדיבידואלי וידע עממי קולקטיבי, ובוחן את היומיום של המחקר, השימוש בארכיונים, העיסוק בדפים משרדיים, טקסי יובל של חוקרים ופרקטיקות של עריכה ועימוד. המתח בין תרבות לאומית ותרבויות אתניות (עדתיות) מואר כאן בצורה חדשה כמו גם היחס בין אוונגרד לחקר הפולקלור.