Dialogues of Knowledge | ד"ר סינתיה גבאי

תכנית דעת המקום תמכה בהשתתפותי בכנס הבינלאומי LASA – Dialogues of Knowledge שהתקיים בלימה, פרו, בין ה-29 לאפריל ל-1 למאי, 2017. שם הצגתי את המחקר שלי "אפיסטמולוגיה של היצירה האנציקלופדית של אנטוניו לאון פינלו (1660-1590)". לצד ההרצאה שלי, להיות בלימה אפשר לי לגשת לכתבי היד הייחודיים של פינלו והמהדורות הראשונות שראו אור בפרו ובספרד. שם גיליתי גם את המחקרים הראשוניים שנעשו סביב היצירה של אנטוניו ליאון פינלו על ידי החוקרים האגדיים של הספרות הקולוניאלית. אם כן, עבדתי יומיים אינטנסיביים בספריה הלאומית של פרו אשר קבעה תנאי ביטחון קשוחים בניסיון לשמר את המורשת הלאומית שבמאות הקודמות סבלה מביזה שיטתית.

האנשים בפרו הם מאירי פנים בצורה יוצאת דופן וקיבלו אותנו בזרועות פתוחות. פתיחת הכנס התרחשה  במוזיאון האמנות (MALI) השוכן בבניין יפיפייה והכולל קולקציות רבות מעניינות ביותר מתקופת האינקה ועד לימינו. הכנס קיבל אנשים מכל העולם והייתה אחת החוויות המעשירות ביותר שהיו לי. המחקר והאקדמיה הלטינו-אמריקניים הם רדיקליים, מאירי עיניים וחדשניים להפליא. ההרצאה שלי התקבלה בהתלהבות והפאנל –שהיה מיועד לספרות הקולוניאלית– העניק לי הקשרים ומסגרת אינטר-טקסטואלית מעניינת שאפשרו לי להרחיב את השדה הספרותי סביב המחקר שלי. בנוסף, הקהל הביע עניין רב במפה האינטראקטיבית של דעת המקום. לבסוף, המפגש עודד אותי לסיים את המאמר שלי ולשלוח אותו לפרסום.