תהלים בתוככי ירושלים

הכרך בוחן את האופנים שבהם ירושלים מיוצגת בספר התהלים: ממקומה בשירה ליטורגית וצליינית ועד לשימושים מטפוריים בה. ירושלים בספר התהלים היא מקום של גאולה, שמחה וחגיגת הקירבה לאלוהים ולביתו, ובה בעת היא גם מקום מובהק של אובדן, שבא לידי ביטוי בבכי על חורבנו הנוראי של המקדש. שני קטביה של ירושלים באים לידי ביטוי הן בצורה אישית, הן באופן קיבוצי. רוב המאמרים מוקדשים לשאלות של התקבלות, לדרכים שבהם הגיאוגרפיות של ספר התהלים נדדו ממקומם הטבעי אל הקשרים היסטוריים אחרים, בקבלם עקב כך צורות ומשמעויות חדשות.