הכינוס הבינלאומי השישי: משפט, לשון ושיח

התפתחות הלשון המשפטית ופרשנותה לאורך ההיסטוריה (היבטים לשוניים ופרגמטיים של התפתחות ההבנה הסינכרונית)

1 – 4 באוגוסט, 2016 אוניברסיטת חיפה

נושאי משנה

בכינוס זה נבקש לטפל בנושאים המתייחסים לפיתוח תיאוריה ושיטה בכל צומתי הלשון בהיבטי החוק והשיח המשפטי ממגוון מסורות משפטיות, שפות ועמים.

נושא הכינוס יכלול את נושאי המשנה הבאים:

לשון החוק והמשפט והשיח המשפטי:

הבדלים בין-תרבותיים במאפייני תת-הלשון המשפטית

תת-הלשון המשפטית בין כתלי בית המשפט ופרשנותה

תנועות להנהרת הלשון המשפטית/להפיכת הלשון המשפטית ל"ידידותית" לקהל הרחב

פרשנות במערכות משפט דתיות והיסטוריות:

בתי דין רבניים וההלכה

ההלכה היהודית והתנ"ך

בתי דין כנסייתיים רומיים והחוק הקאנוני קתולי

בתי דין שרעיים והקוראן והסונה

חוק, תקדים, ויישומם בשיטות משפט היסטוריות

שפה כראיה:

בעיית זיהוי מחבר (Authorship Attribution)

סוגיות בתחום זכויות יוצרים

בלשנות משפטית

ארגון הכנס

ד"ר סול אזואלוס-אטיאס, החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה

הורדות

פוסטר תכניה ותקצירים לוח זמנים