המדור לתיעוד בעל פה – דיגיטיזציה של ראיונות

המדור לתיעוד בעל פה

המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן, האוניברסיטה העברית

ארכיון המדור לתיעוד בעל פה הוא אוסף הראיונות החשוב ביותר הנמצא במוסד אקדמי בישראל. רוב הראיונות המופקדים בארכיון נערכו במסגרת מחקרים שהתבצעו על ידי חוקרים וסטודנטים של המכון ליהדות זמננו אולם קיימים גם ראיונות שמבוססים על שיתוף פעולה עם גופים וארגונים מחוץ לאוניברסיטה שיש להם עניין מיוחד בעידוד התיעוד בעל-פה ובהנגשתו לציבור. מאז הקמת המדור ב-1959, נקלטו ונרשמו בו למעלה מ-13000 ראיונות, במסגרת למעלה מ-250 פרויקטים תיעודיים העוסקים בהיבטים שונים בחיי היהודים בזמננו ובתולדותיהם. החומר התיעודי במדור מבוסס על עדויות ממקור ראשון מפי אנשים אשר חוו את האירועים עליהם הם מספרים. המדור לתיעוד בעל-פה משמר ומעמיד לרשות החוקרים והציבור הרחב עדויות הקשורות לקשת רחבה של נושאי מחקר ביהדות זמננו ובתחומים קרובים.

אתר המכון לתיעוד בעל פה

קלטות מהפרויקטים הבאים עברו דיגיטיזציה בתמיכת מרכז דעת המקום: 

  • חיי היהודים במרוקו (פרויקט 105)
  • הקהילה היהודית בארביל שבעיראק (פרויקט 65)
  • חיי היהודים במדינות ערב ובארצות המזרח התיכון (פרויקט 11)
  • הקהילה היהודית במצרים (פרויקט 35)
  • הקהילה היהודית באיראן; העולים מאיראן (פרויקט 39)

בסך הכול הומרו 125 סלילי הקלטה מגנטיים לקבצי MP3 ו- Wav.

קטלוג המדור לתיעוד בעל פה , קטלוג מקוון

עמודי תוכן

המדור לתיעוד בעל פה – הקלטות לדוגמא מפרויקט הדיגיטיזציה