השבת הקניין התרבותי היהודי והסכמי הרסטיטוציה אחרי 1945 – פרויקט תיעוד מסמכים ארכיונים בישראל

במהלך מלחמת העולם השנייה חוללה  גרמניה הנאצית הרס שיטתי של תרבות יהודית באירופה. כתוצאה ממדיניות רשמית נבזזו, נשדדו ונגזלו נכסי תרבות יהודיים בממדים חסרי תקדים – מהלך שנתן את אותותיו גם לאחר שהסתיימה המלחמה. משנת 1945 ואילך החלו להירקם מגעים ודיונים בין בעלות הברית לבין ארגונים יהודיים בארץ ישראל ובתפוצות באשר למדיניות ההשבה של רכוש יהודי שנותר ללא יורשים. דיונים אלה חשפו מתחים וחילוקי דעות באשר לשאלת הזהות היהודית, העבר היהודי, הנצחת הקורבנות והקשר בין חורבן יהודי אירופה ליישוב היהודי בפלשתינה-א"י והקמתה של מדינת ישראל.

בעשור האחרון זוכות סוגיות אלה לעניין מחודש בקרב היסטוריונים המבקשים לבחון את ההיבטים הפוליטיים, האידאולוגיים והמשפטיים שנקשרו בסוגיית השבת הרכוש. בנוסף, כתוצאה ממסקנות ועידת וושינגטון (1998) שהתמקדה בשוד יצירות האמנות הנאצי, החלו ארכיונים ומוזיאונים באירופה ובארצות הברית לפעול להקמת מאגרי מידע מקוונים, שיוקדשו לסוגיה זו. מטרתם העיקרית של המאגרים היא לתעד את אוצרות התרבות שנבזזו ולהציג את תהליך חלוקתם והשבתם באמצעות איתור וחשיפת המסמכים והתעודות שליוו את הסכמי הרסטיטוציה בשנים שלאחר המלחמה. מאגרים אלה מציעים תיאור מפורט של מגוון תעודות היסטוריות ובמקרים רבים אף תצוגה מקוונת של התעודות ההיסטוריות עצמן.

תרומתן של יוזמות אלה למחקר ההיסטורי הינה חשובה ורבה משמעות. עם זאת ללא מקבילה ישראלית, שתשלים את התמונה הרחבה, יתקשו החוקרים להעמיק את הדיון האקדמי בסוגיית השבת הקניין התרבותי היהודי. זאת ועוד, חוסר נגישותן של התעודות בישראל ומצבן הרעוע לעיתים, מעכבת גם היא את עבודת המחקר בתחום. היוזמה לרישות המצאי הארכיוני בישראל הינה תוצר של שיתוף פעולה בין מרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצוויג לחקר הספרות ותולדות התרבות היהודית-גרמנית באוניברסיטה העברית, ארכיון האוניברסיטה העברית, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים והספרייה הלאומית בישראל. מטרתה העיקרית הינה לאתר, לארגן ולשמר את המסמכים הרלוונטיים המצויים בארכיונים בישראל על מנת להפוך אותם לזמינים עבור קהילת החוקרים הבינלאומית ועבור הציבור הרחב. צוות הפרויקט בתמיכת מרכז דעת המקום (I-core) מבקש לעודד שקיפות ונגישות של מגוון התעודות על מנת ליצור תשתית למחקר עתידי מקיף ויסודי בנושא.

אוספים הנכללים במסגרת הפרויקט: 

בקישורים הבאים ניתן למצוא את רשימות הפריטים הארכיונים בנושא קניין תרבותי יהודי שאותרו באוספים השונים, מסמך לדוגמא מתוך כל אוסף וחיבור נלווה שנכתב בידי אחד משתתפי הפרויקט ומציע ניתוח היסטורי עבור המסמך:

צוות:

ראש הפרויקט: פרופ' יפעת וייס

הנחיה מקצועית: ד"ר אליזבת' גלס

תיאום וניהול: נטע כהן

קטלוג ורישום האוספים הארכיונים: עדי ליבני, אנה קוולקו, בלהה שילה

*מקור תצלום הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי ירושלים חל"צ (אמת"י).

עמודי תוכן

השבת הקניין התרבותי היהודי והסכמי הרסטיטוציה אחרי 1945 – פרויקט תיעוד מסמכים ארכיונים בישראל ארכיון האוניברסיטה העברית – אוסף הועד להשבת אוצרות הגולה הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים (אמת"י) – אוסף JRSO/NY – תיקים אדמיניסטרטיביים הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים (אמת"י) – אוסף ארנסט גרומך