ספרות שאלות ותשובות (שו"ת) כאמצעי תקשורת חוצה-גבולות בין מהגרים יהודים באמריקה לקהילותיהם באירופה

מחקר בראשות פרופ' מנחם בלונדהיים וד"ר זף סגל

אין ספור מחקרים נערכו על ההגירה הגדולה של היהודים לאמריקה בשלהי המאה ה-19. מחקרים אלה דנו בעיקר בסיבות להגירה ובהשתלבות המהגרים בחברה האמריקאית, אך כמעט לא עסקו בתקשורת חוצת-הגבולות בין הפרט והקהילות ב"עולם החדש" לקהילות ב"עולם הישן". תקשורת מעין זו חשובה במיוחד לקהילה האורתודוקסית, שכן הסמכות הרבנית מבוססת במידה רבה על תקשורת.

מחקרנו מתמקד בספרות השו"ת באירופה כמקור לדיאלוגים שהתנהלו בין העולם האורתודוקסי באירופה לזה שבאמריקה. ספרות זו כוללת מאגר דיונים הלכתיים כתובים אשר ניתנו על ידי הרבנים כמענה לשאלות שהופנו אליהם. שלא כמו סוגות אחרות בספרות הרבנית, כדוגמת דינים וחוקים הלכתיים, ספרות השו"ת מייצגת תוספת תלוית מקום וזמן לחוקים קודמים או להלכות שכבר התקבלו, זאת כתולדה של אירועים אקראיים אשר לגביהם טרם נקבעו הלכות. הגירת החברה האורתודוקסית לאמריקה יכולה הייתה, בלשון המעטה, להיחשב כאירוע כזה.

באמצעות תוכנת GIS (מערכת מידע גיאוגרפית) ניתן לנתח את רמת התקשורת בין הקהילה היהודית האמריקאית לקהילות היהודיות באזורים שונים באירופה. ניסינו, אפוא, לזהות את כל האזכורים של אמריקה בספרות השו"ת באירופה בשנים 1890–1930, ומיפינו את מקומם של הרבנים שהגיבו לשאלות שהופנו אליהם מאמריקה. השוואה בין מפות תקשורת אלו למפות המתייחסות לנתונים אחרים על יהודי אירופה, כמו דפוסי הגירה, שיוך פוליטי, והתפלגות יחסית של האוכלוסייה החסידית, הביאה לממצאים מובהקים המתייחסים הן למהגרים כמתווכים חוצי-גבולות, והן להתהוות היררכיה רבנית אמריקאית אוטונומית.

בנוסף לכך זיהינו בקונטקסט האזכורים של אמריקה בספרות השו"ת כלי לניתוח השינויים שחלו ביחס כלפיה. חשיבותה ההולכת וגדלה של אמריקה בחיי הקהילות האורתודוקסיות באירופה באה לידי ביטוי בשינוי באופי ההקשרים לאזכוריה בקורפוס השו"ת כולו. כפי שגילינו, הפכה אמריקה מבעיה שולית של פליטים החיים מחוץ לנורמות החברה האורתודוקסית המאורגנת, למקום שהשפעתו על חיי היהודים ברחבי העולם כבדת משקל ובעלת מעמד ייחודי.

עמודי תוכן

פרשנות המפות