פולחן רבי שמעון בר יוחאי במירון: אתר קדוש ומוקד עלייה לרגל מנקודת מבט היסטורית ואנתרופולוגית

פרופ' אלחנן ריינר

תקציר

קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון הוא אתר העלייה לרגל הבולט והפופולארי ביותר בישראל. כתופעה מורכבת ורבת-פנים הנשענת על מסורת בת מאות שנים והמושכת כ-250,000 חוגגים ביום ההילולה בל"ג בעומר, מן הראוי כי יתקיים מחקר מעמיק ורב-תחומי על פולחן רבי שמעון. במחקר אנו מבקשים לשלב שתי נקודות מבט –  דיאכרונית וסינכרונית –  על מנת לחשוף היבטים טקסטואליים, פרפורמטיביים, וחווייתיים בפולחן הקדוש במירון. מטרתנו העיקרית היא מחקר אתנוגראפי מפורט של אתרי הפעילות במתחם, לצד מחקר מעמיק על התמורות ההיסטוריות שחלו בתהלוכות ובטקסים המתקיימים כיום ובארכיטקטורה של הקומפלקס הקדוש כולו.

להלן תחומי המחקר הספציפיים:

  1. יחסים בין-דתיים, בין-תרבותיים ובין- עדתיים בקרב העולים לרגל לאתר
  2. ההיסטוריה המרחבית של המתחם, תוך שימת דגש על תזוזות ושינויים במוקדים מסוימים במתחם המקודש ועל מאבקי הכוח בין סיעות ופלגים שונים אשר תבעו בעלות ושליטה על המקום במהלך מאות בשנים
  3. סימבולים דתיים וחוויות אישיות בקרב החוגגים במירון בצורת חלומות התגלות, ניסים רפואיים, טרנספורמציות אישיות, והתנסויות אישיות אחרות, אשר זהותו של הקדוש גלומה ומוטבעת בהם

עמודי תוכן

רשימות של נתנאל לדרברג מטרות המחקר וחשיבותו פולחן קבר רבי שמעון בר יוחאי במירון – רקע מדעי