מקדש במרחב: מארג השיח הרבני העל-מקומי בעת החדשה

צבי זוהר | אוניברסיטת בר אילן

מנחם בלונדהיים | האוניברסיטה העברית

הרבנות האורתודוכסית כרשת בינלאומית על פי המאסף הירושלמי, 1895-1914

כתב העת המאסף ייצג נסיון מהפכני בפריודיקה העברית ובמוסד הרבנות הבינלאומי: יצירת במה לספרות רבנית שפריסתה ותפוצתה עולמית. העיתון נוסד על ידי הרב בן ציון קואנקה, תלמיד חכם ספרדי מירושלים בשנת 1895. כתב העת יצא ברציפות משך כעשרים שנה עד למשברים הכלכליים והפוליטיים של מלחמת העולם הראשונה, אשר ערערו את בסיס הקיום של מנויי העיתון ואלצו את המייסד והעורך להפסיק את הוצאתו.

סקירה מקדמית של גליונות המאסף חושפת כותבים רבניים מכל יבשות העולם, הבאים בשיח ער בבמה הירושלמית, מהם רבנים מבוססים וידועים ומהם עלומים. גליונות המאסף שיצאו אחת לחודש כללו כל אחד למעלה מעשרים יחידות תוכן שכל אחת מהן היתה פרי עטו של תלמיד חכם אחר. מקצת מיחידות אלה היו תגובות לדיונים שהחלו בגליונות קודמים, ושרשור התגובות יכול היה להתפרס על רצף לא קצר של גליונות. המאמרים שנכללו בכל גיליון של המאסף ייצגו סוגות מגוונות של כתיבה רבנית: תשובות בהלכה, חידושי תורה, דרשות, פרשנות המקרא וכיו"ב.

המאסף מייצג לפיכך רשת תקשורת רבנית כלל עולמית, שמרכזה בירושלים, והיא מאפשרת בחינה של שאלות מחקריות מגוונות הנוגעות לרבנות, לספרות הרבנית, ולקיום היהודי כמופע בינלאומי, מקומי ועל-מקומי. לפנינו, אם כן, תופעה מרתקת וייחודית שיש לה פוטנציאל מחקרי רב: המדובר במוקד המייצג הזדמנות לחקר הבטים מגוונים של תופעת החיים הדתיים והמנהיגות הדתית היהודית בהקף בין לאומי. מרכזית בין השאלות האלה היא מידת הזיקה והקשר בין רבנים ובין תפוצות; המידה שבה הסוגיות שהם דנים בהן משותפות, או שמא מתייחדות למגזרים ואזורים ספציפיים; והשתנות רשתות המגע הרבני לאורך זמן ועל פני המרחב.

על מנת לתת מענה מחקרי לשאלות כלליות אלה נבחן במשלב של כלים כמותיים ואיכותניים את הסוגיות הבאות:
א. פריסתה הגיאוגרפית של האינטראקציה הרבנית, תוך הבחנה בשינויים לאורך שנות הופעת העיתון, עלייתם וירידתם של מרכזים גיאוגרפיים ושינויים במבנה הגיאוגרפי של הרשת הרבנית.
ב. היווצרות קשרים בין דמויות רבניות ובין רבנים מארצות מגוונות, ודרכי התפתחותם עם הזמן. הדבר ייעשה באמצעות מפות שיתארו את מבנה השיח ויציגו זיקות בין אישיות ובין אזוריות
ג. תבחן מרכזיותן של סוגיות מסוימות בשיח הרבני הבין לאומי ושינויים בסדר יום זה לאורך זמן ועל פני המרחב.
ד. תיבחן גם שאלת מרכזיותו של המאסף ומקומו בקביעה ובעיצוב של סדר יום משותף לרבנים בעולם. זאת, על ידי בחינה של היחס בין סוגיות שנדונו במאסף לתמות הנדונות באותן שנים בכלל הספרות הרבנית. (על כלל היצירה הרבנית נעמוד באמצעות בחינה של מאגרי מידע מקבילים).
ה. תיבחן הדינמיקה של הפיכת נושאים מקומיים לנושאים שיש להם תהודה בכלל העולם היהודי, וזיהוי מקומות שנושאים הנוגעים להם יוצרים תהודה רבה יותר או פחות בעולם היהודי.

במסגרת הפרוייקט מוקם אתר אינטרנט שיאפשר לחוקר כלי חיפוש ומחקר מתקדמים. שלב התחלתי של הפרוייקט היה ביצוע תהליך של דיגיטציה לעותקים הקשיחים של כתב-העת. דבר זה נעשה תוך שיתוף פעולה בין דעת המקום למרכז 'עיתונות יהודית היסטורית' Jpress. ניתן לקרוא את כתב העת ולבצע חיפוש טקסטואלי באתר JPress, בקישור הבא.
לסיום נציין, כי פרויקט זה נראה לנו רב עניין ועשיר בפוטנציאל מחקרי, ובמידה ונראה ברכה בממצאינו בשלב הראשון המוצע כאן, נשאף להמשיך בשלבים הבאים של הפרוייקט גם בשנים הבאות.