אבי-רם צורף

התפיסות הדתיות, הספרותיות והפוליטיות בכתיבתו של הסופר והמסאי ר' בנימין (יהושע רדלר פלדמן)

אבי-רם צורף הוא דוקטורנט במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המחקר שלו, בהנחייתו של פרופ' אמנון רז-קרקוצקין, עוסק בקשרים בין התפיסות הדתיות, הספרותיות והפוליטיות בכתיבתו של הסופר והמסאי יהושע רדלר פלדמן, הידוע יותר בכינויו ר' בנימין. ר' בנימין היה אחד מן השותפים המרכזיים בתנועות הדו-לאומיות במחצית הראשונה של המאה העשרים, וביקש לייסד את הקיום היהודי-ערבי על אדני הזיקות הדתיות והתרבותיות בין יהדות ואסלאם.

אבי-רם השלים את לימודי התואר הראשון במחלקות לספרות עברית ולהיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ולאחר מכן המשיך לדוקטורט במסלול הישיר. הוא עוסק גם בהגותו של ר' יוסף חיים (הבן איש חי), בדגש על היחס שהגות זו מקיימת עם המרחב הבגדאדי-עות'מאני שבמסגרתו עוצבה.

אבי-רם הוא גם שותף בבית המדרש המתקדם במכון שלום הרטמן ומלמד במדרשת 'באר' בירוחם ובבית המדרש 'דרומא' באוניברסיטת בן-גוריון.