אוריאל רוזנברג

במסגרת לימודיי לתואר ראשון במשפטים ובפילוסופיה באוניברסיטה העברית, אני משמש כעוזר מחקר בפקולטה למשפטים כחבר בכתב עת משפטי וכעוזר מחקר והוראה בחוג לתקשורת.

במסגרת 'דעת המקום' אני מסייע למחקר שעורכים פרופ' מנחם בלונדהיים ופרופ' אליהוא כ"ץ, המתמקד ב'תקשורת דיאספורית' ובפרט בקיומן של דרכי תקשורת שכאלה במגילת אסתר ובגלות היהודית.

תקשורת דיאספורית (Diasporic Communication) הוא תחום המנתח את האופן שבו מעצבים לעצמם מיעוטים ומהגרים תודעה וזהות ביחס לסביבתם הגלותית המנוכרת, באמצעות התקשרות המתבטאת בקיום ריטואלים ופרקטיקות ייחודיים ואימוץ השקפות עולם שונות. תודעה זו יכולה להביא את הגולה להתנכרות או התנגדות לסביבתו הזרה, ומנגד היא יכולה לעורר אותו להיטמע בסביבתו או להשלים עם מצבו.

מגילת אסתר מגלה פנים שונות של תקשורת מסוג זה. המגילה עצמה משופעת בתיאור רשתות תקשורת מגדריות, דתיות, ממלכתיות ולאומיות כמו גם אמצעי תקשורת שונים אשר מתארים את האופן שבו התמודדו מיעוטים או מהגרים עם סביבתם הזרה. בד בבד, המגילה עצמה כטקסט מכונן, עיצבה במקומות ובזמנים שונים את הזהות הלאומית, האוניברסלית והפרטיקולרית של היהודי בגולה, דרך שימוש בפרקטיקות שאומצו באופן ישיר או משתמע מהמגילה, מגיבוריה ומאירועיה.