דניאל ש. גרוס

כותרת הדיסטרציה שלי היא "אסכולה אמריקנית של היסטוריונים ציוניים"…

יליד דנבר, קולורדו. עליתי עם משפחתי לישראל בשנת 1987 בגיל חמש. תושב ירושלים.

בעל תואר ראשון ביחסים בינלאומיים והיסטוריה, ותואר שני בהיסטוריה, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת התזה נכתבה תחת הכוונתו של הפרופ' אלי לדרהנדלר. עבור חיבור זה, "הטריטוריאליזם של ישראל זנגביל: מקורות והיבטים אמריקניים," זכיתי במלגה ע"ש משה דייוויס ז"ל וגב' לוטי קייזר דייוויס בלימודי אמריקה-ישראל.

כמי שהתעניין תמיד ביחסי ישראל והתפוצות, סייעתי ליזום כנס אקדמי בינ"ל לציון עשרים שנה לחילופי השלטון באתיופיה ולמבצע שלמה, שנערך בחסות משותפת של המכון ליהדות זמננו ומכון טרומן של האוניברסיטה העברית. כמו כן, שימשתי לאחרונה עוזר-מתאם לסימפוזיון שהוקדש לחקר פרויקט תגלית, שנערך בחסות משותפת של המכון ליהדות זמננו ומרכז כהן ללימודי יהדות מודרנית של אוניברסיטת ברנדייס. במקביל, עבדתי, בין היתר, כעוזר מחקר למספר חוקרים ומרצים, ואף כעוזר אדמיניסטרטיבי במרכז הבינ"ל לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון.

נפלה בזכותי להמשיך את מחקר הדוקטורט באוניברסיטה העברית תחת הכוונתו של פרופ' לדרהנדלר במחלקה לתולדות עם ישראל ויהדות זמננו. כותרת הדיסרטציה הינה "אסכולה אמריקנית של היסטוריונים ציוניים." במסגרת הקשר חברתי-תרבותי, ותוך שימוש בניתוח היסטורי-אינטלקטואלי, השאלה המנחה את עבודתי היא: האם קבוצה פרטיקולארית של הוגים והיסטוריונים יהודים אמריקאים יכולה להיחשב כמעצבת שיח ציוני מקביל לשיח שהתנהל בקרב עמיתיהם הישראליים? על מנת לענות על שאלה זו, אגדיר את הנושאים הייחודיים הנוגעים לנקודת המבט הציונית-אמריקנית. אעשה זאת תוך כדי התחקות אחר היסודות האידיאולוגיים שבמחקרים ההיסטוריים שפרסמו החוקרים בן הלפרן, אברהם (ארתור) הרצברג ויהודה ריינהרץ.

 

 

פרסומים נבחרים

גרוס, דניאל ש.,"הטריטוריאליזם של ישראל זנגביל והאנטישמיות הבריטית: תגובות והשתקפויות," ילקוט מורשת 89 (תשעא), עמ' 115-151.