ד"ר אוריָן שחר

אדריכלות ושימור ככלי לגיבוש זהות קהילתית, מקומית ולאומית

מלגאית פוסט דוקטורט במסגרת "דעת המקום", בהנחיית פרופ' אמנון רז-קרקוצקין. בהכשרתי אני אדריכלית בוגרת בצלאל (2002). השלמתי לימודי תואר שני ושלישי בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון (2012).

מחקר הדוקטורט שלי עסק בארכיטקטורות מודרניות וקהילות אורבניות שהתפתחו בחצור הגלילית בין שנות ה-50 לשנות ה-70 של המאה ה-20. במסגרת זו התבוננתי במפגש בין תהליכים של יצירת זהות מקומית וקהילתית לבין ביטויים של עשייה תכנונית ואדריכלית. המחקר חשף את נוכחותו של העבר המקומי בהווה היישובי ואת האופן בו פונות הן הקהילות השונות והן השכבות האדריכליות השונות לתמונות עבר הגלומות במרחב ומאמצות אותן כמנוע וכנרטיב.

בעבר הייתי מלגאית פוסט דוקטורט במכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד בן צבי ובמסגרת זו אני משלימה עריכתו של ספר המתבסס על מחקר הדוקטורט. כיום אני עוסקת בחקר ההיסטוריה של השימור האדריכלי בישראל ובוחנת את היחס המשתנה להיסטוריה המקומית וגילומה המרחבי באמצעות השימור.

מלמדת היסטוריה של אדריכלות ישראלית ומודרנית וכן תיאוריה והיסטוריה של שימור אדריכלי, בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, במחלקה להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל ובמכון שכטר למדעי היהדות.

 

פרסומים נבחרים

 

  •  אורין שחר, אלונה נצן-שיפטן (2014), "עולם מעגלי, עולם ישר זווית: בין תל חצור לקבר חוני המעגל", בתוך: זהויות 5, מכון ון ליר, עמ' 99- 130.
  •   אורין שחר, אלונה נצן-שיפטן, רחל זבה (2008), "גבולות ופתחים של קדושה: הקריה החסידית בחצור הגלילית", בתוך: שלי כהן וטולה עמיר (עורכות),  צורות מגורים: אדריכלות וחברה  בישראל, תל-אביב: חרגול, עמ' 65- 91.
  •  אורין שחר  (2010), "מא- מקומיות למקומיות – הקריה החסידית בחצור הגלילית", בתוך: מבט מקומי II , המכון לחקר האדריכלות הישראלית, הטכניון חיפה.