ד"ר גיל וייסבלאי

נדידתם של מרכזי הדפוס העברי במחצית הראשונה של המאה העשרים.

ד"ר גיל וייסבלאי הוא ארכיונאי וחוקר תולדות הספר העברי במאה העשרים. הוא ערך והביא לדפוס כתבי יד גנוזים מארכיונים ואצר תערוכות ותצוגות אחדות המבוססות על חומרי ארכיון. עבודת הדוקטורט שלו, "תחייתה של אמנות הספר העברי ברפובליקת ויימאר"(תשע"ה) נכתבה בהנחייתו של פרופ' ירחמיאל (ריצ'רד) כהן מן האוניברסיטה העברית בירושלים, והיא עומדת לראות אור בקרוב.

מחקרו מתמקד בצדדים הפיסיים של הספר העברי כמושא חפץ וכתופעה תרבותית, וביוצרי הספר השותפים למחברו, דהיינו, מו"לים, מדפיסים ומעצבים. במסגרת "דעת המקום", הוא חוקר את נדידתם של מרכזי הדפוס העברי במחצית הראשונה של המאה העשרים. מחקר זה שואף לשרטט את מפת נדידתם של מוקדי הכח בהם קמו בתי דפוס והוצאות ספרים עבריות, ובאמצעותה לבדוק את משמעות המונח "עיר דפוס" בהקשר של התרבות העברית החדשה.

פרסומים נבחרים

  • "האישה שציירה אותיות: עֶלי גרוס ואמנות עטיפות הספרים", בתוך: גיל וייסבלאי (עורך): אותיות ועיטורים – מלאכת הספר של עלי גרוס, ירושלים, תשע"ב.
  • "ניצת הרמון: פרנציסקה ברוך ורחל וישניצר", בתוך: עדה ורדי (עורכת): דפוסים משתנים: מלאכת העיצוב של משה שפיצר, פרנציסקה ברוך והנרי פרידלנדר, ירושלים, תשע"ו.
  • "קרית ספר – עיר המו"לות העברית שלא קמה", בתוך: האומה, גיליון 159 שנה מ"ב, אביב תשס"ה.
  • "הארכיון כמשל", בתוך: ארכיון – כתב-עת ישראלי לארכיונאות ולתיעוד, גליון 14-15, תשס"ז.