ד"ר חגי פלאי

תולדות ההלכה, תולדות הקבלה, ויחסי הגומלין שביניהן

תחומי המחקר העיקריים המעסיקים את ד"ר חגי פלאי הם תולדות ההלכה, תולדות הקבלה, ויחסי הגומלין שביניהן. את עבודת המאסטר שלו – 'הקנה והפליאה: הלכה ומטא-הלכה' – כתב בהדרכתו של פרופ' משה אידל, בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת הדוקטור שלו – 'קבלת האר"י: היבטים הלכתיים ומטא-הלכתיים' – נכתבה בהדרכתם של פרופ' בועז הוס ופרופ' רמי ריינר, במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בדוקטורט עסק בשתי סוגיות מרכזיות, אשר טרם זכו למחקר שיטתי: ראשית, במעמדו של ר' יצחק לוריא אשכנזי, האר"י, כבעל הלכה בזמנו ובמקומו; שנית, ביסודות הקבליים המונחים בתשתית פעילותו ההלכתית והתלמודית של האר"י, וביחסי-הכוחות העקרוניים שבין הלכה לקבלה כפי שנתבררו במשנתו.

מחקרו הנוכחי של ד"ר פלאי – כפוסט-דוקטורנט במרכז אליישר שבאוניברסיטת בן-גוריון, בראשותה של פרופ' חביבה פדיה – מתמקד ב'מקור חיים', פירושו הקבלי לשלחן ערוך של ר' חיים הכהן מארם צובא, שנמנה עם תלמידי ר' חיים ויטל. במסגרת זו מבקש ד"ר פלאי לעמוד על היחסים הסבוכים שבין הלכה לקבלה כפי שהתגלמו בחיבור ייחודי זה, אשר עדיין לא זכה למחקר, ואשר בכוחו לשמש צוהר דרכו ניתן לבחון את האינטראקציות שבין שתי גופי הידע – ההלכה והקבלה – כפי שבאו לידי ביטוי במהלך אחת מהתקופות המכוננות ביותר בתולדותיה של היהדות הרבנית.