ד"ר חוה אלדובי

מיפוי ובניתוח מגמות 'הפטיות' באמנויות המסך הדיגיטליות; יצירתם של אורי גרשט ו-Phil Solomon

ד"ר חוה אלדובי היא חברת סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה, המחלקה ללשון, ספרות ואמנויות.

מחקרה עוסק באמנויות המסך (moving-image art), ובפרט בממשקים בין אמנות חזותית לקולנוע, ובאמנות וידיאו עכשווית, אמנות ניו-מדיה בתצורותיה השונות, וכן בקולנוע ניסיוני היסטורי ועכשווי.

עבודת הדוקטור, שעסקה בקולנוע של פדריקו פליני כרשת ציטוטים מתולדות האמנות, הוגשה ואושרה (summa cum laude) באוניברסיטה העברית, וזכתה בפרס ע"ש אלן ברונפמן לעבודת דוקטור מצטיינת במדעי-הרוח לשנת 2009.

מחקרה הנוכחי מתמקד בהיבטים של 'ויזואליות הפטית' (haptic visuality) באמנויות המסך. מטרת המחקר היא אפיון הממד הגופני/חושי של הממשק בין צופה ליצירה, ויצירת כלים תיאורטיים בין-דיסציפלינאריים להבנת הממד הזה והמשגתו.

במסגרת העניין בממד הסומאטי של החוויה האסתטית מעורבת ד"ר אלדובי בפרויקט מחקר בין לאומי בשיתוף עם Gallese Prof. Vittorio מן המחלקה לחקר המוח בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת Parma, איטליה. תחום המחקר הוא נוירו-אסתטיקה (neuroaesthetics) או בשמו החלופי, אסתטיקה ניסיונית (experimental aesthetics). באפריל 2014 הושק הפרויקט בסימפוזיון בין לאומי שנערך במרכז ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית (ELSC). ייחודו של הפרויקט בשיתוף פעולה בין חוקרי מוח לבין חוקרי אמנות, וכן במעורבות הפעילה של אמנים ביצירת גירויים לצורך המחקר. הפרויקט הוא זוכה פרס Vigevani מטעם האוניברסיטה העברית לשנת 2014 לשיתוף פעולה מחקרי ישראלי-איטלקי.

כחוקרת אמנות חזותית, ד"ר אלדובי עוסקת במיפוי ובניתוח מגמות 'הפטיות' באמנויות המסך הדיגיטליות, בהקשרן ההיסטורי-תרבותי. מחקרה כעמית 'דעת המקום' עוסק בצלם ואמן הוידיאו
 Ori Gersht, יליד ישראל המתגורר ופועל בלונדון, וכן בקולנוע הניסיוני של Phil Solomon, דור שלישי בצפון אמריקה למהגרים יהודים מרוסיה. המחקר יורחב בעתיד ויעסוק בחלקם של יוצרים יהודים, מהגרים וצאצאיהם, בהולדת זרם האוונגארד בקולנוע האמריקני.

במחקר זה ניתנת הדעת על ממשקים אפשריים בין חוויית המקום בהיסטוריה ובתרבות יהודית מודרנית במובניה הרחבים ─ הגירה, בין-תרבותיות, ריבוי זהויות, ובעיקר חוויית הגוף היהודי כמקום 'מסוכן' לדור בו ─ לבין החתירה למפגש בין 'הצופה גופא', ניתן לומר, לבין גופו הסוגסטיבי של הדימוי הדיגיטלי, 'חסר הגוף' לכאורה.

פרסומים נבחרים

“The physical anxiety of the form itself”: A Haptic Reading of Phil Solomon’s Experimental Films," Projections: The Journal for Movies and Mind, 2016 10:1, 86-113

“Courting Absence, Restoring Presence: Ori Gersht and the Moving Image”, in Hava Aldouby, David Chandler, Al Miner and Mae Petra-Wong, Ori Gersht: Memory Reflecting (Boston: MFA Publications, 2014)

Federico Fellini: Painting in Film, Painting on Film (Toronto: Toronto University Press, 2013)

In preparation: Ori Gersht: Photography, Video, and the Quest for Presence

מאמרים נבחרים מכנסים

“’Moving Pictures’: A Neurohaptic Investigation of Contemporary Video Art”. Society for Cognitive Studies of the Moving Image, Cornell University, 1-4 June 2016

“Diasporic Skins: A Somatocultural Exploration of the 56th Venice Biennial”. Association of Art Historians 42nd Annual Conference, University of Edinburgh, 7-9 April 2016

“Filmmaking on the Streets of Grand Theft Auto: Phil Solomon”. College Art Association 104th Annual Conference, Washington DC, 3-6 February 2016