ד"ר חננאל רוזנברג

רבנים, קהילות ורשתות חברתיות: מבנים מסורתיים וטכנולוגיות חדשות

אני חוקר טכנולוגיות מדיה חדשים, ובפרט מתעניין ומסוקרן מכל ההיבטים של השימוש בטלפון הסלולרי והשלכותיו על חיי היומיום שלנו: על המפגשים החברתיים, היחסים הזוגיים שאנו מנהלים; על 'פסקי הזמן' שלנו כגון צפיה בסרט, הצגת תיאטרון וטיול תרמילאים 'מנותק' במזרח; ועל קבוצות חברתיות מסורתיות כדוגמת האמיש בארה"ב והחברה החרדית כאן בארץ. לאחרונה קיימתי עם פרופ' מנחם בלונדהיים מערך ניסוי בשם "החוויה ללא סלולר" הבוחן את דפוסי התלותיות שמפתחים צעירים ובני נוער ביחס למדיום הסלולרי, תוך שימוש באסטרטגיות של "מחקר חסך" (Deprivation Study).

בשנה שעברה השתתפתי בקבוצת מחקר בליווי חוקרים מבית הספר לחינוך, במהלכו בחנו את האינטראקציה בין מורים ותלמידים ברשתות החברתיות בזמן שגרה (בשנת הלימודים) ובמצבי חירום (במהלך מבצע "צוק איתן"). ניסינו להבין את פרקטיקות השימוש, המניעים והדילמות האתיות והפרופסיונליות בשימוש בערוצים המקוונים בהקשרים אלה.

במסגרת 'דעת המקום' אני חוקר (בהנחייתו של פרופ' מנחם בלונדהיים) את תופעת השימוש שעושים רבנים ומנהיגי קהילות דתיות ברשתות החברתיות לצורך אינטראקציה רציפה עם תלמידיהם וקהילתם. ברצוננו לבחון האם וכיצד יחסים היררכיים המתקיימים דרך רשתות חברתיות מאתגרים מבנים חברתיים מסורתיים, ולבחון את האופן בו התיווך הטכנולוגי מעצב את טיב היחסים בין הרב וקהילתו, ואת מבנה הקהילה וגבולותיה.

פרסומים נבחרים

רוזנברג, ח' (2015). הבית, החזית והטלפון הנייד: המקרה של מלחמת לבנון השניה. סוגיות חברתיות בישראל, 20, 131-155.

רוזנברג, ח' וראשי, צ' (2014). "(מדיום) חדש מפני ישן תוציאו": הפשקווילים במאבקם למען הסלולר הכשר. עיונים בשפה וחברה, 6(2), 71-95.

רוזנברג, ח' (2014). "לקחת את אמא אתי בתרמיל": הטלפון הסלולרי והחוויה התרמילאית. מסגרות מדיה, 13, 39-62.

רוזנברג, ח' וכהן, א' (2012). "נוח לי לשוחח אתכם חרישית": דפוסי שימוש והימנעות של מגמגמים בטכנולוגיות מדיה חדשות. מסגרות מדיה, 9, 29-68.

Rosenbreg, H., & Rashi, T. (2015). Pashkevillim in Campaigns against New Media: What Can Pashkevillim Accomplish that Newspapers Cannot? In: H. Campbell (Ed.), Digital Judaism (pp. 161-182). London: Routledge.

Asterhan, C. S., & Rosenberg, H. (2015). The promise, reality and dilemmas of secondary school teacher–student interactions in Facebook: The teacher perspective. Computers & Education, 85, 134-148.

Kohn, A., & Rosenberg, H. (2013). "Collapsing walls and the question of commemoration: Graffiti in the Israeli Withdrawal, August 2005". Social Semiotics, 23(2), 606-631.

Rosenberg, H., & Maoz, I. (2012). “Meeting the Enemy: The Reception of a Television Interview with a Female Palestinian Terrorist among Jewish Youth in Israel". The Communication Review, 15(1), 45-71.