ד"ר יונתן מנדל

המזרחנות הגרמנית והשפעתה על התעצבות לימודי המזרח והערבית בארץ ישראל/פלסטין המנדטורית

סיימתי את לימודיי לתואר דוקטור במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת קיימברידג' בשנת 2012, ועבודת הדוקטורט שלי עסקה בהיסטוריה הפוליטית של לימודי הערבית בבתי ספר יהודיים בישראל מתוך ניתוח הרשתות הפוליטיות והביטחוניות שעיצבו את שדה לימודי השפה הערבית בארץ. ספרי The Creation of Israeli Arabic: Political and Security Considerations in the Making of Arabic Language Studies in Jewish מסתמך על עבודת הדוקטורט שלי, כמו גם הערך "השפה הערבית" שפורסם באוניברסיטת תל אביב במפתח: כתב עת לקסיקאלי למחשבה פוליטית. עם חזרתי לארץ קיבלתי מלגת פוסט-דוקטורט מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ולאחר מכן קיבלתי מלגת פוסט-דוקטורט ממרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצווייג ‏לחקר התרבות ותולדות הספרות היהודית-גרמנית. במהלך מחקרי במרכז מינרבה בחנתי את ראשית לימודי הערבית במערכת החינוך היהודית בתקופת המנדט הבריטי בארץ (1920–1948) תוך התמקדות במקרה בוחן אחד: ביה"ס הריאלי העברי בחיפה. מאמרי From German Philology to Local Usability: The Emergence of ‘Practical’ Arabic in the Hebrew Reali School in Haifa הוא תוצר של מחקרי זה.

ב"דעת המקום" אני מתעתד להרחיב את היריעה ולבחון את שדה לימודי המזרח והערבית בארץ, בשנים 1920-1948, תוך התייחסות לשלושה מוסדות עיקריים: בתי הספר היהודיים, מחלקת החינוך של ההסתדרות הציונית והמכון ללימודי המזרח באוניברסיטה העברית בירושלים. במחקרי, שעתיד להתפרסם כספר בסדרת "הקשרי עיון וביקורת" של מכון ון ליר בירושלים, אתמקד ואבחן את  ההשפעה של חוקרים יהודים-גרמנים ויהודים יוצאי אוניברסיטאות ומכוני מחקר גרמניים על שדה לימודי המזרח והערבית בארץ בימי המנדט הבריטי.

במקביל למחקרי באוניברסיטה העברית אני מנהל במכון ון ליר בירושלים את הפעילות במרכז ליחסי יהודים-ערבים. במסגרת תפקידי זה אני עומד בראש מספר פרויקטים הנוגעים ליחסי יהודים-ערבים, למעמדה של השפה הערבית בישראל, לתרגום ידע ושפה מערבית לעברית ולבחינה של סוגיות חברתיות ופוליטיות מזרח-תיכוניות דרך הפריזמה של שפה ותרבות.

פרסומים נבחרים

Books

Yonatan Mendel, The Creation of Israeli Arabic: Political and Security Consideration in the Making of Arabic Language Studies in Israel, Palgrave Studies in Languages at War (London: Palgrave Macmillan, 2014)

Yonatan Mendel and Ronald Ranta, From the Arab Other to the Israeli Self (London: Ashgate, forthcoming 2016)

Yonatan Mendel [in Hebrew] Arabic in Hebrew: On the Influence of German Orientalism on the Field of Arabic Language Studies in the Jewish Sector in British Mandate Palestine, Heksherei Iyun ve-Bikoret – Theory and Criticism in Context Series  (Jerusalem: Van Leer and Ha-Kibbutz Ha-Me’uchad, forthcoming, 2016).

Books Edited

Yonatan Mendel and Abeer al-Najjar (eds.) Between the Lines: Language and Politics in the Middle East Revisited (Edinburgh University Press, currently under revision)

Bruno De Nicola, Yonatan Mendel, and Husain Qutbuddin (eds), Reflections on Knowledge and Language in Middle Eastern Societies (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010)

Articles

Yonatan Mendel, “From German philology to local usability: The emergence of ‘practical’ Arabic in the Hebrew Reali School in Haifa”, Middle Eastern Studies (forthcoming, 2016)

Yonatan Mendel, Dafna Yitzhki and Meital Pinto [in Hebrew] ‘On Arabic in Israel: Seven Decades, Second Foreign Language, and One Distorted Status’, Gilui Daat (forthcoming, 2016)

Yonatan Mendel and Ronald Ranta, “Consuming Palestine: Palestine and Palestinians in Israeli Food Culture”, Ethnicities 14 (3), 2014, pp. 412-435

Yonatan Mendel, “A Sentiment-Free Arabic: On the Creation of the Israeli Accelerated Arabic Language Studies Programme”, Middle Eastern Studies 49 (3), 2014, pp. 383-401

Yonatan Mendel [in Hebrew] “Arabic Language in Israel”, Mafte’akh: Lexical Review of Political Thought 9 (2015), pp. 31-52

Yonatan Mendel, “Re-Arabising the De-Arabised: The Mista‘aravim Unit of the Palmach,” in A. Bernard, Z. Elmarsafy, and D. Attwell (eds.) Orientalism: Thirty Years Later, Palegrave Macmillan, 2013, pp. 94-116

Yonatan Mendel, “New Jerusalem: On the Israeli Capital Metropolitan Disorder”, New Left Review 81, June 2013, pp. 35-56

Yonatan Mendel and Alexa Steinberg, “The Museological Side of the Conflict: Israeli Exhibition of Terror and the Palestinian Museum of Prisoners”, Museums and Society 9 (3) November 2011, pp. 190-213

Yonatan Mendel, “The Politics of Non-Translation: On Israeli Translations of Intifada, Shahid, Hudna, and Islamic Movements”, Cambridge Literary Review 1 (3) Easter 2010, pp. 197-206