ד"ר לוי יצחק קופר

נולדתי במלבורן, אוסטרליה, ולאחר עלייתי לארץ סיימתי תואר ראשון ושני במשפטים, ואני חבר בלשכת עורכי הדין בישראל. בתור היסטוריון של המשפט, מחקרַי בוחנים את המשפט היהודי בעת החדשה המאוחרת, ובמיוחד בקרב החברה החסידית.
בשנה"ל תשע"ה אהיה עמית מחקר (פוסט-דוקטורנט) בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב. תכנית המחקר שלי מתמקדת ביחסי הגומלין בין סיפורי חסידים לבין ההלכה: כיצד שתי יצירות ספרותיות אלו משפיעות זו על זו?

עבודת הדוקטורט שלי – "הרב חיים אלעזר שפירא ממונקאטש: הפוסק החסידי – דמות ושיטה" – עסקה בכתבי ההלכה של האדמו"ר ממונקאטש והקשרם ההיסטורי, הגיאוגרפי, ההגותי, החברתי, והתרבותי. אני מסיים כעת שנתיים בתור עמית מחקר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן. בשנתיים אלו בחנתי את כתבי ההלכה של הרב שניאור זלמן מליאדי. פירות מחקרַי אלו עתידים לצאת לאור.

כעת, אני מרצה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, ובמכון פרדס לחינוך יהודי, ירושלים.

 

Documents for download – PDF format

‘Bitter Herbs in Hasidic Galicia,’ JSIJ 12 (2013): 1-40  – To download, click here

‘“But I Will Tell of Their Deeds”: Retelling a Hasidic Tale about the Power of Storytelling,’ Journal of Jewish Thought and Philosophy 22, no. 2 (2014): 127-163 – To download, click here

‘The Assimilation of Tikkun Olam,’ Jewish Political Studies-JPSR-2013 – To download, click here

‘Legislation for Education: The Munkács Regulations Enacted by Rabbi Tsevi Elimelekh of Dynów,’ Polin: Studies in Polish Jewry 30 (2017), forthcoming – To download, click here

Elias Levi: The Rangoon Rabbi’, Jewish Educational Leadership 13, no. 1 (Winter 2014): 58-62' – To download, click here

Levi Cooper, ‘Jewish Law, Hasidic Lore, and Hollywood Legend: The Cantor, the Mystic, and the Jurist,’ Critical Analysis of Law 2, no. 2 (2015): 467-483 – To download, click here

פרסומים נבחרים

 • ‘On Etkes’ Ba‘al Ha-Tanya,’ Diné Israel 29 (2013): 177-189
 • ‘Bitter Herbs in Hasidic Galicia,’ JSIJ 12 (2013): 1-40
 • ‘The Blessing over the Sun Ceremony in Contemporary Hasidic Courts,’ Daat 77 (2014): 183-207 [Hebrew]
 • ‘“But I Will Tell of Their Deeds”: Retelling a Hasidic Tale about the Power of Storytelling,’ Journal of Jewish Thought and Philosophy 22, no. 2 (2014): 127-163

Forthcoming publications

 • ‘Against the Flow of the Raging Waters: The Hasidic Master of Munkács Rabbi Chaim Elazar Shapira,’ in The Gdoilim: Men who Shaped the Haredi Community in Israel, ed. B. Brown and N. Leon, The Van Leer Jerusalem Institute [Hebrew]
 • ‘Custom in the ‘Arukh Ha-Shulḥan and Custom in the Mishna Berura,’ in Darkei Daniel: Festschrift in honour of Prof. Daniel Sperber, ed. A. Ferziger and A. Hollander, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press [Hebrew]
 • ‘Good Fridays: The Pre-Sabbath Mystical Experience of Rabbi Elimelekh of Lizhensk,’ in Essays for a Jewish Lifetime: Burton D. Morris Jubilee Volume, ed. Menachem Butler and Marian E. Frankston, New York: Hakirah Press, 2014
 • ‘Legislation for Education: The Munkács Regulations Enacted by Rabbi Tsevi Elimelekh of Dynów,’ Polin: Studies in Polish Jewry 30 (2017)
 • ‘Rabbinate, Law, Erudition: Unknown Aspects of the Life of Rabbi Levi Yitsḥak of Berdyczów,’ Rabbi Levi Yitsḥak of Berdyczów: Collected Studies, ed. Z. Mark, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2014 [Hebrew]
 • ‘The Assimilation of Tikkun Olam,’ Jewish Political Studies Review 25, no. 3-4 (Fall 2014)
 • ‘Towards a Judicial Biography of Rabbi Shneur Zalman of Liady,’ Journal of Law and Religion 30, no. 1 (February/March 2015)
 • ‘Tykocin and Włodawa: A Tale of Two Treasures,’ Toronto Journal of Jewish Thought 4 [Hebrew]
 • ‘Why did Rabbi Shneur Zalman of Liady never publish his Shulḥan ‘arukh?’ Diné Israel 31 (2015)