ד"ר לינה ברוך

הפואטיקה של מקום ונדידה בשירת פאול צלאן, ושאלת הישנותה של פואטיקה זו בתרגום ובהתקבלות של שירת צלאן בתרבות הישראלית-העברית.

הוסמכתי כדוקטור בספרות יהודית-גרמנית על ידי אוניברסיטת אוקספורד. תחום התמחותי הוא בספרות גולים ובעקירה ספרותית ולשונית במחצית הראשונה של המאה העשרים. ספרי, שיראה אור בקרוב, Between German and Hebrew: The Counterlanguages of Gershom Scholem, Werner Kraft and Ludwig Strauss (De Gruyter & Magnes University Press, 2016) , עוסק באופן התמודדותם הספרותית והלשונית של סופרים אלה ואחרים עם חוויית הפריפריה התרבותית טרום ההגירה ולאחריה. פרסמתי רבות על כתביו המוקדמים של גרשם שלום, על סופרים גרמנים גולים אחרים, ועל כתיבה דו-לשונית לרבות תרגום-עצמי ושילוב לשונות (auto-translation, code-switching). ב-2015 ערכתי יחד עם גדעון טיקוצקי את האסופה הדו-לשונית ארכיאולוגיה של עתיד או Zukunfstarchäologie  המביאה שירים במקור העברי לצד תרגום גרמני של משוררים כמו אברהם בן-יצחק, דן פגיס, יהודה עמיחי, לאה גולדברג, טוביה ריבנר ועוד.

מ-2015 אני פועלת כמתאמת האקדמית של Traces of German-Jewish History, פרויקט המשותף למרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצוויג, הארכיון הספרותי במרבך (גרמניה) ואוניברסיטת בון. הפרויקט פועל לשימור עיזבונות ואוספים יהודים-גרמנים בישראל והנגשתם לקהילת החוקרים המקומית והבינלאומית. במסגרת זו גם הייתי ממונה על המיון, קטלוג ותיאור של ארכיון היינריך לווה בספרית שער ציון בבית אריאלה, תל אביב.

ב"דעת המקום" אתמקד בפרויקט  מחקר חדש על הפואטיקה של מקום ונדידה בשירת פאול צלאן, ושאלת הישנותה של פואטיקה זו בתרגום ובהתקבלות של שירת צלאן בתרבות הישראלית-העברית. לצד קריאה צמודה של המקור הגרמני ומפעלי התרגום לעברית (בין השאר בידי יהודה עמיחי, בן-ציון אורגד, אילנה שמואלי ושמעון זנדבנק) אדון בסוגיות תאורטיות כמו הפרודוקטיביות של דיפראנס לשוני ו"תרגום כושל"; מעשה התרגום כשפת-התנגדות פרפורמטיבית; אופני התרגום של טקסטים רב-לשוניים, ועוד. מחקר זה תורם לבחינה מחודשת של התקבלות ספרות פוסט-שואה בישראל באופן כללי, ושל הגדרות דיסציפלינריות מרכזיות בתחומים של לשונות היהודים, ספרות השוואתית ולימודי תרגום.

פרסומים נבחרים

Books

Barouch, Lina, Between German and Hebrew: The Counterlanguages of Gershom Scholem, Werner Kraft and Ludwig Strauss, (Berlin, Boston & Jerusalem: De Gruyter & Magnes University Press, 2016)

Books edited 

Barouch, Lina and Giddon Ticotsky (eds), Zukunftsarchäologie. Eine Anthologie hebräischer Gedichte /ארכאולוגיה של עתיד. אסופת שירים עבריים במקור ובתרגום , with an introduction by the editors (Frankfurt a.M.: Klostermann, 2015)  [bi-lingual edition]

Articles

לינה ברוך, "הרוקד על החבל, ההולך על הגבול: אסוציאציות מודרניסטיות בכתיבתו המוקדמת של גרשם שלום", גרשם שלום: קינה והגות, עילית פרבר וגלילי שחר (עורכים) (ירושלים: כרמל, התקבל לפרסום)

Barouch, Lina, ‘Gershom Scholem und Werner Kraft: Eine Freundschaft in Krieg und Exil’, in Gershom Scholem: Bausteine zu einer intellektuellen Biographie, ed. by Andreas Kilcher and Daniel Weidner (Göttingen: Wallstein, forthcoming 2016) [separate English and German editions scheduled]

Barouch, Lina and Galili Shahar, ‘Introduction: Arie Ludwig Strauss Between Hölderlin and Yehuda Halevi’,  Naharaim 8/2 (2014), 246-252

Barouch, Lina, ‘Hölderlin in Jerusalem: Buber and Strauss on Poetry and the Limits of Dialogue’, Naharaim 8/2 (2014), 289-307

—, ‘Anti-Purismus und Parodie. Die mehrsprachigen Gedichte von Ludwig Strauss in Palästina 1936-37’, Exilforschung 32 ( 2014), 259-275

—, ‘The Erasure and Endurance of Lament: Gershom Scholem’s Early Critique of Zionism and its Language’, Jewish Studies Quarterly 21/1 (2014), 13-26

—, ‘Jenny Aloni: Der Wartesaal’, in Handbuch der deutschsprachigen Exilliteratur. Von Heinrich Heine bis Herta Müller, ed. by Bettina Bannasch (Berlin: de Gruyter Lexicon, 2013), pp. 212-219

—, ‘Ludwig Strauss: Polyglossia and Parody in Palestine’, Naharaim, 6/1 (2012), 121-147

—, ‘Language and Crisis in the Writings of Gershom Scholem, Werner Kraft and Ludwig Strauss’, in Auf den Spuren der Schrift. Israelische Perspektiven einer internationalen Germanistik, ed. by Hani Mittelmann and Christian Kohlross, Conditio Judaica (Berlin: De Gruyter, 2011), pp. 135-145

—, ‘Lamenting Language itself: Gershom Scholem on the Silent Language of Lamentation’, New German Critique, 111 (Fall 2010), 1-26

—, ‘Sprache zwischen Klage und Rache. Gershom Scholems frühe Schriften zur Sprache (1917-1926)’, Münchener Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur, 2 (2007), 48-56

Translations

Gershom Scholem, ‘On Lament and Lamentation’, translated, annotated and introduced by Lina Barouch and Paula Schwebel, Lament in Jewish Thought: Philosophical, Theological and Literary Perspectives, ed. by Ilit Ferber and Paula Schwebel, Perspectives on Jewish Texts and Contexts vol 2 (Berlin & Boston: De Gruyter, 2014), pp. 305-320