ד"ר מנשה ענזי

יהדות האוקיינוס ההודי והים האדום

ד"ר מנשה ענזי הוא מרצה במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ומתמקד בתולדות היהודים בארצות האסלאם בעת החדשה.

ענזי שימש כסגן ראש מכון בן-צבי, כעמית מחקר בקבוצת המחקר Europe in the Middle East—The Middle East in Europe (EUME), Berlin ובפרויקט I-COR דעת המקום. במחקריו עוסק בהיסטוריה של יהודי תימן בכלל ויהודי צנעא בפרט, ביחסים בין יהודים למוסלמים ובמקומם של יהודים במרחב האורבני המוסלמי וביהודי האוקיינוס ההודי והים האדום.

המחקר הנוכחי במסגרת "דעת המקום" מבקש להציב את המסגרת הגיאוגרפית העל לאומית של האוקיינוס ההודי כמסגרת שבתוכה חיו יהודים, ולהם מאפיינים גיאוגרפים ותרבותיים משותפים. המחקר יצביע על רשתות מסחר, על תנועה של אנשים והקמת קהילות מהגרים במקומות שונים ועל מעברי ידע ויצירת תרבות משותפת ליהודים הללו. פרויקט זה יציע מסגרת חדשה לחשוב מתוכה על מקומם של יהודים בארצות המזרח, תוך תשומת לב להבדלים בין אזור לאזור ומתוך הקונטקסט הקולוניאלי והפוסטקולוניאלי. העבודה נעשית מתוך השוואה לקבוצות מהגרים מוסלמיות, ותוך שימוש בתיאוריות מתחום הדיאספורה וההיסטוריה העולמית.

פרסומים נבחרים

"בן איש מוזג ובן האורגים: ישראל ישעיהו וקשריו עם ביאליק", פעמים 119 (אביב תשס"ט),   עמ' 220-211.

"השפעת התמורות המדיניות על יהודי צנעא בראשית המאה העשרים", בתוך: א' אטינגר וד' בר-מעוז (עורכים), מטוב יוסף: ספר היובל לכבוד פרופ' יוסף טובי, כרך ב: יהודי תימן-תולדותיהם וארחות חייהם, חיפה 2010, עמ' 124-95.

"יהודי צנעא, יהודי הכפרים ועיצוב הזהות הצנעאנית", בתוך: י' טובי וא' גימאני (עורכים), 16 עמודים [בדפוס].

M. Anzi and K. Hünefeld, “Ṣanʿāʾ, Jerusalem, New York: Imām Yaḥyā Ḥamīd al-Dīn (1869–1948) and Yemeni-Jewish Migration from Palestine to the United States”, The Yemeni Manuscript Tradition, eds. D. Hollenberg, C. Rauch and S. Schmidtke, Leiden 2015, pp. 245-273.

”Yemenite Jews in The Red Sea Trade and the Development of a New Diaspora”, submitted to Northeast African Studies.

“ʿAgunot and Converts to Islam: Jews and Muslims in Yemen from 1950 to 1962″, submitted to PaRDeS.