ד"ר נילי בלקינד

אתנוגרפיה שמתרכזת בעשייה מוזיקלית ובמשמעויות התרבותיות שלה על רקע הסכסוך הישראלי פלסטיני.

גדלתי בישראל וחייתי את חיי המבוגרים בארה”ב. אחרי הרבה שנים של עבודה בתעשיית המוזיקה — כמפיקת תקליטים, מנהלת חברות תקליטים, מתמחה ב-A & R וניהול אומנים ובמוזיקת עולם — חזרתי לאקדמיה (אוניברסיטת קולומביה) ללמוד לתואר באתנומוסיקלוגיה.

הרבה מהעבודה שלי בתעשיה עסקה בסגנונות מוזיקה מֿהקריבים, ותזת המאסטר שלי התמקדה בחייהם ובמוזיקה של אומנים גולים מהאיטי. לעומת זאת, עבודת הדוקטורט שלי החזירה אותי לישראל-פלסטין אחרי 27 שנים של חיים בחו”ל. עבודת הדוקטורט שלי מבוססת על 18חודשים של מחקר שדה בישראל ובשטחים הכבושים והיא אתנוגרפיה שמתרכזת בעשייה מוזיקלית ובמשמעויות התרבותיות שלה על רקע הסכסוך הישראלי פלסטיני. הדיסרטציה מתמקדת בתרגום מוזיקלי של שיחים של דו-קיום ושל שיחים של התנגדות והבניית לאום. הדיסרטציה בוחנת גם דרכי ביטוי תרבותיים שנמצאים בקווי התפר ואזורי גבול בהם קטגוריות אתנו-לאומיות אינן מתיישרות עם מרחבים גאוגרפים וקהילתיים או זהויות אינדיבידואליות. עבודת השדה שלי נתמכה ע”י מלגות מאוניברסיטת קולומביה וה-הPalestinian American Research Center. כתיבת הדוקטורט נתמכה ע”י מלגה של ה-Whiting Foundation.

המחקר העכשווי שלי בונה על עבודת הדוקטורט אבל הוא מתרכז ביצירת “מקומיות” בערים מעורבות בישראל.

פרסומים נבחרים

 

Forthcoming 2015: “Roberto Rodriguez’s Timba Talmud: Jewish – Cuban Exilic Convergences in New York.” In Jews and Popular Musics in the Americas. Ran, Amalia and Moshe Morad, eds. Leiden and Boston: Brill.

2014. Music in Conflict: Palestine, Israel and the Politics of Aesthetic Production. Doctoral Dissertation, Columbia University.

2013. “Israel’s J14 Social Protest Movement: On Music, Politics, and Social Justice.” Middle East Journal of Culture and Communications 6: 329-353.

2010. “A Message for Peace or an Instrument of Oppression? The Israeli Jewish-Arab Duo Achinoam Nini and Mira Awad Represent Israel at the 2009 Eurovision.” Current Musicology 89: 7-35.