ד"ר נעמי כהן צנטנר

מוסיקה ביתית אשכנזית בעידן המודרני.

ד"ר נעמי כהן צנטנר היא אתנומוסיקולוגית החוקרת מוסיקה אשכנזית בספרה הישראלית בעיקר במרחב הביתי. התיזה שלה, מאוניברסיטת מקגיל, עסקה בהשפעת המוסיקה הספרדית-פורטוגזית על הליטורגיה האשכנזית בלונדון בסוף המאה ה19. עבודת הדוקטורט בהדרכת פרופסור אדוין סרוסי, עסקה בפיוטים הפארא-ליטורגיים של זמירות השבת המושרות סביב שולחן השבת בקרב משפחות מהציבור הדתי לאומי בישראל, וכללה תיעוד אתנוגרפי וניתוח רפרטוארים של משפחות מורחבות. תחומי הענין המרכזיים הם מוסיקה דתית בספרה הביתית האשכנזית, לחני החגים של יהודים דוברים גרמנית, מפות מוסיקליות, ומוסיקה ישראלית פופולרית, במיוחד מוסיקה מזרחית. היא מרצה באוניברסיטה הפתוחה ובמחלקה לחזנות שבהיברו יוניון קולג'. פרויקטים בדעת המקום כוללים "כל מקדש שביעי: לחן נודד כמפה תרבותית" מפה מוסיקלית הממוקמת על המפה האינטראקטיבית של דעת המקום, וכן פרויקט על מרחבי צליל בין דתיים משותפים בצפת העותומנית והמנדטורית כפי שהם מתבטאים בהקלטות היסטוריות.

פרסומים נבחרים

Upcoming Publications:

Domestic echoes of liturgy and place in Juval Online.
Domestic traditions of Frankfurt, CD and booklet, joint publication of Daat Hamakom and the Jewish Music Research Center, Hebrew University

Selected articles:

"Nigunim Atikim leChevra Chadasha: Zemirot Shabbat etzel Bnei Akiva veTzeirey  hatzionut hadatit" [Ancient Melodies for a New Society: Zemirot Shabbat among Bnei Akiva and Religious Zionist Youth] in Studies in Israeli and Modern Jewish Society, ( 2014: Ben-Gurion Research Institute for the Study of Israel and Zionism). Vol. 6, pp. 713-740.
"Singing the Bible with a Modern Inflection: Biblical Aspects in Israeli Popular Music" in Journal of Synagogue Music. Vol. 34 (Fall 2009): 171-198.
Crossing Over; Sephardic Influences in the Liturgy of Ashkenazi Orthodox Jews of London  (VDM Verlag, 2008).
“Sephardic influences in the Liturgy of the Ashkenazi Orthodox Jews in England” in Journal of Synagogue Music, Vol. 32 (Fall 2007): 177-187.
"Attah Echad: from an Ashkenazi melody to a Hebrew song to a liturgical piece" [Hebrew] in Histaglut vesgulot bamusika haYehudit, ed. Yuval Shaked, University of Haifa Press, 2015. Pp. 55-68.