דר' סינתיה גבאי

אינטרטקסטואליות וארכיטקסטואליות, שירה וספרות אמריקה לטינית עכשיויות, ספרות מומרים מהמושבות הספרדיות, אמנות פוליטית, תופעות אנרכיסטיות, סמיוטיקה ומטא-בדיון.

ד"ר סינתיה גבאי קיבלה את הדוקטורט שלה ב-2012 מהחוג ללימודים רומניים ולטינו-אמריקניים בהאוניברסיטה העברית בירושלים. היא פרסמה את ספרה Los ríos metafísicos de Julio Cortázar: de la lírica al diálogo בשנת 2015. כיום היא מתקדמת בכתיבת שני ספרים: הראשון Street Art in Buenos Aires: Symbols of a Revolution והשני An Intellectual Biography of Micaela Feldman/Etchebehere – A Jewish Internationalist, שניהם הנובעים ממחקריה במכון הרי ס. טרומן למען קידום השלום. היא חקרה ולימדה בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה וכיום היא בשנה פוסטדוקטורלית שנייה במרכז אליישר באוניברסיטת בן גוריון בשיתוף עם תכנית דעת המקום. היא גם עמיתת מחקר בפרוייקט של המועצה האקדמית האירופאית למחקר: "Apartheid–The Global Itinerary: South African Cultural Formations in Transnational Circulation, 1948-1990" בהנהלת פרופ' לואיז בית-לחם בו היא חוקרת את השיח הרדיקלי הטראנס-לאומי השחור בקובה. ד"ר גבאי עוסקת בחקר שירה וספרות אמריקה לטינית המודרנית, אמנות פוליטית, תופעות אנרכיסטיות ומחשבה ופרקטיקות יהודיות רדיקליות, סמיוטיקה ומטא-בדיון, אינטרטקסטואליות וספרות מומרים מהמושבות הספרדיות.

בתמיכתה של תכנית דעת המקום, ד"ר סינתיה גבאי השתתפה בכנס “The Spanish Civil War and World Literatures”, שהתקיים ב-Senate House  בלונדון בימים 11 ו12 ליולי 2016. הרצאתה עסקה באוטוביוגרפיות של נשים יהודיות שנלחמו במלחמת האזרחים הספרדית נגד הפשיזם  (1939-1936).

תכנית דעת המקום תמכה גם בהשתתפותה של ד"ר גבאי בכנס הבינלאומי LASA-“Dialogues of Knowledge” שהתקיים בלימה, פרו, בין ה-29 לאפריל ל-1 למאי, 2017. שם הציגה את מחקרה "אפיסטמולוגיה של היצירה האנציקלופדית של אנטוניו לאון פינלו (1660-1590).

פרסומים נבחרים

A.  Ph.D. dissertation:
La lírica de Julio Cortázar: Intertextualidad y Otredad literaria, Hebrew University of Jerusalem. Tutors: Prof. Ruth Fine (Hebrew University) and Prof. Niall Binns (Universidad Complutense de Madrid), 371 pp.


B.  Book:

Gabbay, C. Los ríos metafísicos de Julio Cortázar: de la lírica al diálogo. Rockville, MD (USA)/ Córdoba (Argentina), Hispamérica/Eduvim, May 2015, 338 pp.


C.  Articles in refereed journals:

"Latin American Intelligentsia and the Cuban Revolution" (Hebrew), HaMerhav HaTziburi, nº 12, Tel Aviv University, Summer 2017, 89-116, in press. 

"Identidad, género y prácticas anarquistas en las memorias de Micaela Feldman y Etchebéhère", Forma. Revista d'estudis comparatius. Art, literatura, pensament, nº 14, Barcelona, December 2016, pp. 35-57.

“Travelogue of the Israeli Protest: A Dialogue with Contemporary Street Poetry”, Arab Media & Society, Issue 23, Winter/Spring 2017, pp. 1-22, http://www.arabmediasociety.com/?article=985

"Worlds of Libraries: Metafictional Works by Arlt, Borges, Bermani and De Santis", in Canadian Review of Comparative Literature, June 2016 (43.2), pp. 241-262.

"Intertextualidad de artificio y dialogismo imaginado: los alter-ego autoriales en la obra de Julio Cortázar", in Actas del IV Congreso Internacional “Cuestiones Críticas”. Rosario: Centro de Estudios de Literatura Argentina, 2015, 10 pp., http://celarg.org/int/arch_publi/gabbaycc2015.pdf

“Introducción al paratexto cortazariano: de la obra genérica al álbum”, Hispamérica. Revista de Literatura, año XLIV, núm. 129, Latin American Studies Center, University of Maryland, 2014, pp. 13-21.

“El poema dramático cortazariano Los Reyes: el hipertexto lírico como superación del mito trágico”, Anales de literatura hispanoamericana, Vol. 43, Madrid, Universidad Complutense, 2014, pp. 271-281.

“El fenómeno post grafiti en Buenos Aires 2001 a 2012. El arte callejero como herramienta de catarsis y disrupción social”, Aisthesis, Vol. 54, Diciembre, Santiago, Instituto de Estética, Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013, pp. 123-146.

“La poesía de Julio Cortázar: primera fundación intertextual”, in IBEROAMERICAglobal, 1, n°2, Hebrew University of Jerusalem, 2008, pp. 94-102, http://iberoamericaglobal.huji.ac.il/Num2/Gabbay.pdf

“La barca de los gurúes o un primer esbozo de la teoría del espiral”, Observaciones filosóficas n°6, Universidad de Valparaíso, 2008.

Cólera Buey o la palabra-torrente”, Anales de literatura hispanoamericana, Vol. 34, Madrid, Universidad Complutense, 2005, pp. 197-216.


D.  Articles in refereed books:

“Semiótica para el transeúnte: la desmemoria como modificación del discurso patrimonial. Grafiti y esténcil en Buenos Aires” in Actas del congreso GEAP Argentina II, Instituto Payró de Historia del Arte, Universidad de Buenos Aires, 2017, in press.

Com/posiciones: los poemas de Eliezer Ben Jonon: heteronimia, simbolismo y exilio” (revised version), in Juan Gelman. La palabra calcinada: Veinte ensayos de lectura, (eds.) Jorge Boccanera and María A. Semilla Durán, Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín, 2016, pp. 109-120.

“Desmantelamiento del simulacro cultural mediante los cuerpos del imaginario callejeroˮ, en Tránsitos, apropiaciones y marginalidades del arte público en América Latina, (Eds.) Marcela Drien Fábregas, Teresa Espantoso Rodríguez, Carolina Vanegas Carrasco, Santiago, GEAP-Latinoamérica, Universidad de Buenos Aires y Centro de Estudios del Patrimonio, Universidad Adolfo Ibáñez, 2013, pp. 185-199.

Com/posiciones: los poemas de Eliezer Ben Jonon: heteronimia, simbolismo y exilio”, in Memoria de la dictadura, (Ed.) Fernando Moreno (Université de Poitiers), Paris, Ellipses, 2006, pp. 337-345. [Also translated to Italian by Laura Branchini, Web, 2015].